Annons

Industri 4.0: Semcon och Kuka tar sikte på SMARTA FABRIKER

Teknikkonsulten Semcon inleder ett samarbete med robotutvecklaren Kuka inom området smarta fabriker. Som systemleverantör kommer man tillsammans med Kuka arbeta för att utveckla erbjudandet för Industri 4.0 på den nordiska marknaden.
– Kuka Nordic är en av våra spännande samarbetspartners inom industri 4.0 med lång erfarenhet av automationslösningar. Tillsammans med vår mix av kompetensområden inom smarta fabriker finns alla förutsättningar för ett framgångsrikt partnerskap, säger Markus Granlund, VD på Semcon.

Med utrustning från Kuka Robotics kommer Semcon alltså att hjälpa företag att skapa automatiserade smarta fabriker. Industri 4.0 strävar efter en automatiserad och uppkopplad tillverkningsprocess som bland annat kan minska omställningstider och felfrekvenser samt skapa mer skräddarsydda produkter.

Rationell kombination med potential. Kuka Nordic är specialister inom robotik och automationsteknik och en del av en global koncern som omsätter cirka tre miljarder euro. Koncernen har idag över 13 000 anställda inom intelligenta automationslösningar över hela världen. I kombination med Semcons specialistkapabiliteter blir detta en rationell kombination med kapacitet att realisera smarta fabriker.
– Semcon besitter bred och djup kompetens inom produktionsteknik, automation, simulering, uppkoppling och molntjänster. De har dessutom stor kunskap inom specialmaskiner och robotlösningar. Med den kombinationen kan vi ta våra smarta fabriker till nästa nivå, säger Joacim Lorentsson (bilden), säljansvarig på Kuka Nordic.
Lorentsson säger också att Semcon med sin stora kompetens har alla förutsättningar att skapa automatiserade smarta fabriker med rätt robotteknologi.

Hållbara produktionsupplägg. Semcon har i dagsläget ca 2 000 medarbetare och kapacitet för heltäckande, större kundprojekt från start till mål. Allt baserat på specialistkompetens inom olika teknikområden. Och det är där som samarbetet med Kuka blir riktigt intressant.
– När Semcons specialister på automatisering, produktionslösningar och fabriksupplägg ska hjälpa en kund att skapa en optimal smart fabrik med modern teknik kan de nu välja att använda KUKA:s beprövade och högkvalitativa  robotteknologi, säger Joacim Lorentsson.

”Tillsammans med vår mix av kompetensområden inom smarta fabriker finns alla förutsättningar för ett framgångsrikt partnerskap”, säger Semcons VD Markus Granlund. Foto Niklas Maupoix

Om en produktions- eller fabrikslösning kräver spjutspetsteknologi inom mobil, sensitiv eller kollaborativ robotteknologi kan Semconingenjörerna numera alltså föreslå KUKA:s produkter och tjänster.  Innan implementering genomförs alltid en noggrann utvärdering av kundens automatiseringsbehov.
Detta är viktigt för att fördelarna med Kuka:s robotteknik bäst ska komma till sin rätt i det specifika kundfallet.
– Grunden till att Semcon blir en ny systempartner till KUKA är att de har kunskapen att tillämpa vår robot- och mjukvaruteknik i hållbara och effektiva produktionsupplägg, påpekar Lorentsson och tillägger: “Med våra mobila robotar och plattformar går det att bygga upp helt nya produktionsflöden i fabrikerna.“

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title