Annons

Siemens PLMs Camstar-svit ny spelplan för mekatronikdesign och tillverkning

När Siemens köpte Camstars MES-plattform (Manufacturing Execution System) i slutet av 2014 täppte man igen en lucka i den egna MES-sviten. Det handlade om att vässa bolagets lösningar gentemot hightech-, halvledar- och medicinteknikområdena. Med Camstar på plats ökade bolagets konkurrenskraft via ett bredare MES-erbjudande. Lösningen kompletterade också Siemens Simatic IT EMI-erbjudande (Enterprise Manufacturing Intelligence).
Men det fanns fler aspekter, Camstars Omneo, en kvalitetshanteringsplattform, med kapabliteter att skapa en feedback loop från slutanvändarna tillbaka till PLM-sidans system. Med detta för handen kan man skapa end-to-end-processer i kvalitetshanteringen. Till yttermera visso spelade Camstars moln- och big data analyslösningar också väl ihop med Siemens Industri 4.0-ambitioner.
I Siemens händer har Camstar fortsatt att utvecklas och det visar sig att köpet av Mentor Graphics 2017 spelar en viktig roll i sammanhanget när bolaget i dagarna lanserat sin Camstar Electronics Suite. Denna innebär bl a att man i en och samma lösning integrerar Camstar och Mentor Valors MES-kapabiliteter.
Den som satsar på denna plattform får i sina händer ett verktyg som via ihopkopplingen med Siemens elektronik-mjukvaruportfölj för smart tillverkning, kan skapa en digitala tråd, med realtidskapabiliteter, från konstruktion till produktion.

På sista raden är Camstar Electronics Suite-programvaran ett innovativt MES-system för elektronik. Tillverkningsexekution har i sig alltid varit en av Siemens starkaste kort på produktframtagningsområdet och med denna svit tar bolaget ytterligare steg för att koppla ihop hela kedjan före, under och efter tillverkningen. Inte minst stärker man också sina kapabiliteter för rationell framtagning av mekatroniklösningar, som är av yttersta vikt i den produktvärld som utvecklas i explosivt tempo.

Klarar högt ställda krav på spårbarhet och produktionseffektivitet. Plattformen är sammanfattningsvis en kraftfull, konfigurer- och skalbar MES-lösning som bygger på Siemens mjukvaror för integrerade kretsar (IC), vilket gör det möjligt för kretskort (PCBs, Printed Circuit Boards) och ”boxassemblies” att uppfylla högt ställda krav på spårbarhet, vässade effektivitetsnivåer och kontrollerbara tillverkningsoperationer genom direkt IoT-kopplade maskiner och produktionslinjer. Det är kort sagt ett viktigt steg mot Industri 4.0.
– Detta samarbetet med Mentors Valor-teknik tillsammans med introduktionen av Camstar Electronics Suite expanderar vår positionering på elektronikmarknaden ytterligare och förstärker vårt ledarskap som branschtrender, säger René Wolf, senior VP för MOM-lösningar (Manufacturing Operations Management) på Siemens PLM.

René Wolf, senior VP för MOM-lösningar (Manufacturing Operations Management) på Siemens PLM.

Han hävdar vidare att kraven på elektronikföretagen är stora, vilket ställer särskilt stora krav på bra produktionsprocesser och IT-stöd.
– I en tid där massindividualisering, variantanpassning och snabb marknadsföring bestämmer elektronikföretagens förmåga att lyckas måste tillverkningsprocesserna vara flexibla och smarta nog för att tillgodose snabba förändringar i kraven på de produkter man tar fram. Här finns en kedja som måste kopplas ihop, där produktionseffektiviteten optimeras och produktkvaliteten förbättras. Det är precis den typ av innovation som den nya Camstar Electronics Suite levererar till marknaden, säger Wolf.  

Camstar i Siemens’ digitala helhetsperspektiv. Nu ska satsningen på Camstar Electronics-sviten också ses i helhetssammanhanget, som bygger på Siemens PLM-chefens, Tony Hemmelgarn, vision kring Produkt Innovations Plattform (PIP). I den tyska industrijättens tappning heter denna, Digital Innovation Platform. Den bygger på ett ramverk med bolagets PLM-svit Teamcenter som kollaborativ lösning. Inom ramen för denna kan man utveckla och simulera virtuella produkter och tillverkningsprocesser, som sedan kan hanteras och styras i automatiserade reala produktionsprocesser för att på sluta i reala produkter. I kommande steg med produkterna i slutanvändarnas händer har man system (Mindsphere) för att återmata data från användningen på fältet till PLM-plattformen, som grund för vidare innovationer. Ovanpå detta tänker man sig att en digital tvilling av produkten ska användas i de tre huvudleden; en för konstruktionen, en för tillverkningen och en för produkten i slutanvändarens händer. Allt sammankopplat av en digital tråd (Teamcenter). Få bolag på PLM-området har sammantaget kommit lika långt i en praktiskt användbar programsvit byggd på PIP-temat, som Siemens PLM.
Klart är att dagens Camstar Electronics-svit spelar en viktig roll i detta programbygge på resan mot Industri 4.0.
– Genom att sluta loopen mellan teknik och verkstadsgolv och möjliggöra snabba reaktioner på designändringar kan tillverkarna förkorta produktlivscyklerna, öka produktionskomplexiteten och förbättra kvaliteten över hela tillverknings livscykeln, säger René Wolf.

Så här ser Camstar Electronics-svitens upplägg ut. Lösningen aktiverar ett sömlöst flöde av av produkt- och affärsdata mellan PLM-, ERP- och exekutiva tillverkningssystem på verkstadsgolvet.

Positivt gensvar från analytiker. Även från analytikerhåll är tongångarna positiva. Greg Gorbach, VP för digitalisering och IoT på ARC Advisory Group håller med om att dagens lansering är ett viktigt steg.
– Siemens tog det avgörande primära steget mot att hjälpa elektronikproducenterna att förbättra operativa prestanda redan när de förvärvade Camstar. Genom att nu addera möjligheter från Mentors Valors ”Electronics Manufacturing Solutions-programvara” kan de nu driva upp en ny nivå av produktivitet, genomströmning och kvalitet för tillverkning av PCB, mekanik- och ”box assembly-lösningar”, säger han. Med Mentors Valor vassa dataövervakningsteknik och den snygga integrationen med Teamcenter för att stödja en robust digital tvilling och digital tråd, gör Camstar Electronics Suite nu det möjligt för kunder inom elektronikindustrin att snabbt anpassa sig till konstruktionsändringar och påskynda produktionen genom att direkt ansluta till specialmaskiner och produktionslinjer.

Siemens Camstar Electronics sägs uppfylla högt ställda krav på spårbarhet, vässade effektivitetsnivåer och kontrollerbara tillverkningsoperationer genom direkt IoT-kopplade maskiner och produktionslinjer. Det är kort sagt ett viktigt steg mot Industri 4.0.

Kortare introduktion av nya produkter. Siemens PLM pekar i pressmaterialet också på den nya lösningens kopplingar mot ERP-sidan. Camstar Electronics Suite, menar man, ”aktiverar det sömlösa flödet av produkt- och affärsdata mellan produktlivscykelhantering (PLM), företagsresursplanering (ERP) och hantering på fabriksgolvet genom en integrerad digital tråd som möjliggör snabbare och effektivare förändringscykler” Nyckeln är att använda en enda datakälla för att sluta loopen mellan feedback från produktion till design och ingenjörsavdelningar. Detta resulterar i förbättrade kvalitetsnivåer och kortare introduktion av nya produkter (NPI) och marknadsföringstider.

Fungerar teorin i verkligheten? I teorin låter detta förstås alldeles utmärkt, men fungerar det i verkligheten? Ja, hävdar Siemens, och pekar på koncernens egna fabriks- och tillverkningsdivisioner. Där är man tidigt ute att använda nya teknologier för att effektivisera verksamheterna och Camstars nya elektroniksvit är inget undantag:
– Camstar Electronics har givit oss ett ”värdelager” som vi aldrig kunnat nå med vår befintliga uppsättning av icke-kopplade verktyg. Inte ens med dessa punktlösningar integrerade. Dessutom har införandet av Valor IoT-datafångst i sviten drastiskt förenklat arbetet på våra monteringslinjer, säger Hermann Kraus, MES-projektledare på Siemens Fürth. Vi har redan tagit det första steget i genomförandet och optimerar materialflödet med ”Valor Material Management”.
– Vi introducerar för närvarande det andra steget, som kommer att leverera en sann ”one-stop-shop-lösning” för EMM (Electronics Manufacturing Management), som täcker alla processområden och integreras med PLM och ERP, tillade han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title