Annons

Industrial IoT: Lönsamhet och hållbarhet genom dataanalyser i molnet med Schneiders nya EcoStruxure Plant Advisor

I och med EcoStruxure Plant Advisor lanserar Schneider Electric sitt nästa steg inom digital anläggningsstyrning för framtidens industrier. Det är en skalbar och öppen IIoT-plattform byggd inom den befintliga EcoStruxure-arkitekturen och hjälper industriföretag att tolka process- och driftsdata.
Bolaget hävdar vidare att man med lösningen samtidigt möjliggör, ”en multifunktionell övervakning och delning av applikationsdata i realtid. Detta leder till snabbare förbättringar av den operativa prestandan, förbättrad kvalitetskontroll, minskad energi- och råvaruförbrukning, bättre underhåll och ökad lönsamhet.”

EcoStruxure Plant Advisor tre sammankopplade funktioner

  1. Hybridanslutning (Edge/Cloud): Agnostisk strategi från edge till moln för att hantera datakällans uppkoppling under hela livscykeln inom samma industriella datamodell.
  2. Industriell databehandlingsplattform och analys på flera platser: Dataaggregering och databehandling som möjliggör fjärrövervakning och direktövervakning genom KPI:er och analyser i realtid på flera platser.
  3. Applikationsbyggande och industrispecifika erbjudanden: Möjligheten att bygga anpassade applikationer i en miljö som saknar kod eller har begränsad kod, med utnyttjande av förbyggda IoT-moduler och centraliserad tillgång till produktionsdata för att uppfylla specifika affärsbehov.
    EcoStruxure Plant Advisor är nu tillgänglig på Schneider Electric Exchange, ett öppet ekosystem dedikerat till att lösa verkliga utmaningar inom hållbarhet och effektivitet inom industrin.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title