Annons

Industrial Metaverse grovt underskattat, hävdar konsulten Arthur D. Little i ny rapport

Konsulten Arthur D. Little, som tillhör en av de mer välrenommerade aktörerna i branschen, har i dagarna publicerat en intressant rapport och studie kring det under de senaste åren hajpade metaverse-konceptet. Under titeln, ”The Industrial Metaverse, Making the invisible visible to drive sustainable growth”, diskuterar konsulten kring ny tekniks inverkan på företag, samhälle och människor.
I rapporten hävdar man nu att emedan Metaverse för konsumentsidan fallit offer för en överdriven hype, har Metaverse-applikationer för företag inte ännu tagits upp i företagsvärlden på ett sätt som motsvarar de ”enorma potentiella värden” som konceptet erbjuder. Klokt använd kan man, hävdar Arthur D. Little, förbättra den operativa effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra den övergripande produkt- och tjänste-kvaliteten.
Men även om teknologin ännu är underskattad och marknaden t o m desillutionerad, ser framtiden ljus ut. Den kommersiella utvecklingen är på väg att snabbt mogna och vi talar om en gigantisk marknad, som konservativt beräknad kommer att bli värd omkring 400 miljarder dollar till 2030 – motsvarande det tiofaldiga räknat i kronor - men med en potentiell uppsida på mer än 1 biljon dollar. ”Denna tillväxt drivs av framsteg inom artificiell intelligens, komplexa systemsimulering, datavisualisering och kopplingsmöjligheter,” menar dr Albert Meige, direktör för Blue Shift på Arthur D. Little, och fortsätter:
- I en sammankopplad, komplex och snabbrörlig värld står företag inför enorma utmaningar när det gäller att förstå sin nuvarande verksamhet och framtida möjligheter. Genom att tillhandahålla ett transformativt verktyg för att lyfta digital simuleringsteknik till nivån för strategiskt beslutsfattande levererar Industrial Metaverse den insikt som krävs för att möta dessa utmaningar. Det är viktigt att betona att dess tillväxt är oberoende av konsumentens Metaverse, med många användningsfall som redan finns kring optimering, utbildning, tekniska och ledningsverktyg. Företag måste därför överväga sin Industrial Metaverse-strategi nu för att skörda de kortsiktiga och framtida fördelarna.

Allmänt hävdar Meige att Metaverse-hypevågen redan gått in i sin desillusionsfas, ersatt av koncept och upplägg kring artificiell intelligens (AI). Ändå har Industrial Metaverse aldrig riktigt varit en del av hypen. ”Är det här det verkliga värdet av Metaverse kommer att realiseras,” undrar rapportförfattaren.
Svaret ät att det finns olika åsikter om vad Industrial Metaverse är jämfört med Metaverse som helhet, och hur det skiljer sig från befintliga digitala tvilling-teknologier som normalt anses ligga under Industry 4.0.
I den nu aktuella rapporten ger konsulten därför ett evidensbaserat perspektiv, bedömer nuvarande teknologistatus, sammanfattar användningsfall och marknadspotential, och ger rekommendationer för företag framöver.

Går utöver digitala tvillingar och Industri 4.0
Rapporten förklarar hur Industrial Metaverse går utöver befintliga digitala tvilling- och Industry 4.0-teknologier för att fullt ut representera verkliga industriella system från start-till-slutände, inklusive externa element utanför företaget och miljön inom vilken det verkar. Detta ger beslutsfattare en oöverträffad insikt som gör att de bättre kan förstå det förflutna och förutsäga framtiden. Industrial Metaverse kommer därför att hjälpa företag att hantera den ökande komplexitet och accelererade utvecklingstakt som de står inför, och är särskilt värdefullt för att utveckla effektiva hållbara tillväxtstrategier.

Baserat på intern forskning, kunderfarenhet och bidrag från intervjuer med experter från industri och akademi, skisserar rapporten bakgrunden till Industrial Metaverse, definierar vad det betyder, anger en konceptuell arkitektur, utforskar dess viktigaste tekniska byggstenar, bedömer dess värde för verksamheten och föreslår hur företag ska utnyttja dess potential.

PLM-utvecklaren PTC är en av aktörerna på Indusrtial Metaverse-banan, som kommit en god bit på väg i att utveckla praktiskt lösningar. Steve Dertien, CTO på PTC, konstaterade under årets Live Worx-event i Boston, att den industriella metaversen är mer än bara bildspråk och förmågan att snurra runt saker i 3D. ”Vi använder också datorseende för att ge användarna förmågan att göra analyser. Bara som ett relaterat exempel: Vi använder mycket datorseende i baseboll för att hjälpa idrottare att förbättras genom att ”bryta ner” kroppens mekanik. Varför inte använda metaverse  för att göra det för industriella aktörer, som arbetar på golvet varje dag? Det är hårt arbete. Så vi låser upp tekniken som låter företag förstå hur man gör det arbetet mer effektivt, exakt och ergonomiskt korrekt.”

Hajpvågen har redan gått in i en desillutionsfas
Inom affärs- och populärmedia menar alltså Arthur D. Little, att Metaverse-hajpvågen redan in i sin desillusionsfas, ersatt av artificiell intelligens (AI). Ändå tror konsulten att det är inom Industrial Metaverse som det verkliga värdet av konceptet har sin största potential och kommer att realiseras.
Nu finns det sannerligen olika åsikter om vad Industrial Metaverse är jämfört med Metaverse som helhet, och hur det skiljer sig från befintliga digitala tvilling-teknologier som normalt anses under Industry 4.0. I rapporten tittar man på saken utifrån ett evidensbaserat perspektiv, bedömer nuvarande teknologistatus, sammanfattar användningsfall och marknadspotential, och ger rekommendationer för företag framöver.
Slutsatsen är att Industrial Metaverse bäst definieras som en ”ansluten digital tvilling i hela systemet med funktioner för att interagera med det verkliga systemet i dess miljö, vilket gör det möjligt för beslutsfattare att bättre förstå det förflutna och förutsäga framtiden.”

Som sådan är Industrial Metaverse en vidareutveckling av diskreta digitala tvillingteknologier som redan existerar idag (t.ex. för produkter eller fabriker), men som successivt utvidgas till att i slutändan representera ett industriellt system från start till slutände. Industrial Metaverse tillhandahåller således ett transformativt verktyg för att lyfta användningen av digital simuleringsteknik till nivån för strategiskt beslutsfattande. Detta är viktigt för att hantera den ökande komplexiteten och den accelererade takten som utvecklingsföretags ledare står inför och är särskilt värdefullt för att utveckla effektiva hållbara tillväxtstrategier.

Minst fem år kvar tills vi har fullständiga, helsystemtäckande digitala tvillingar
Samtidigt som det kan vara fem eller fler år kvar att uppnå en fullskalig, uppkopplad, end-to-end, helsystems digital tvilling – särskilt på grund av utvecklingsluckor i uppkopplingsmöjligheter, datorkapacitet och uppskalad AI – är mellanliggande steg möjliga i på kort sikt, och många Industrial Metaverse-användningsfall finns redan.

Dessa kan grupperas i fyra kategorier:
(1) optimering (t.ex. digitala tvillingar och augmented reality [AR] för drift/underhåll effektivitet och produktivitetsförbättringar);

(2) utbildning (t.ex. virtuella/fjärrstyrda utbildningsverktyg);

(3) tekniska verktyg (t.ex. design/konstruktion/underhåll digitala verktyg); och

(4) hanteringsverktyg (t.ex. verktyg för virtuella möten/samarbete/interaktioner).

Nästa utvecklingssteg kommer att inkludera att utöka digitala simuleringar bortom diskreta fysiska tillgångar mot flera anslutna tillgångar, interna processer och funktioner, och slutligen utökade uppströms- och nedströmsaktiviteter som involverar hela det industriella systemet.

Siemens Digital Industries Software är en av PLM-aktörerna som kommit mycket långt i att planera och utveckla praktiska Industrial Metaverse4-lösningar. Blöand har man tillsammans med NVIDIA tittat på att para ihop digitala tvillingmodeller med realtids-AI för att skapa vad de två företagen kallar ett Industrial Metaverse. ”Den digitala tvillingen är den virtuella representationen av den verkliga produkten och värdet av den digitala tvillingen är hur nära vi kan föra den virtuella världen och den verkliga världen samman”, förklarade Tony Hemmelgarn, VD och koncernchef för Siemens i en pressträff.

Både revolutionära och evolutionära utvecklingsinslag
Konsulten uppskattar i rapporten den nuvarande Industrial Metaverse-marknaden till cirka 100–150 miljarder USD, med en konservativ prognos 2030 på cirka 400 miljarder USD men med en potentiell uppsida på mer än 1 biljon USD. Fördelarna för företagen i form av produktivitet kan vara flera tvåsiffriga procentsatser.

Tillväxten av Industrial Metaverse kommer inte nödvändigtvis att bero på en utbredd användning av konsumentens Metaverse, eftersom dess användbarhet och värde för affärer beror mer på kvaliteten på komplexa systemsimuleringar och mindre på funktioner som immersivitet och människa-maskin-gränssnittsteknik.

”Vår slutsats är att Industrial Metaverse har inslag av både evolution och revolution: evolution i termer av potentialen för ytterligare stegvis penetrering av Industry 4.0-teknologier, och revolution i termer av hur konvergensen av dessa teknologier – särskilt anslutningsmöjligheter, AI, simulering av komplexa system , och visualisering som drivs av ökad beräkningskapacitet — har potentialen att förändra företagets produktivitet,” skriver man.

Hur ska en företagsstrategi kring Metaverse se ut?
”Företag måste överväga sin strategi för Industrial Metaverse i samband med sin bredare digitaliseringsstrategi, samtidigt som de överväger implementeringshinder,” skriver Arthur D. Little och rekommenderar att företag överväger fyra steg för att skörda fördelarna:

  • Se över strategi. Utveckla en tydlig bild av digitaliseringsstrategin, resan och nuvarande position.
  • Identifiera möjligheter. Upptäck värdeskapande Industrial Metaverse-möjligheter och utveckla en färdplan.
  • Genomföra pilotprojekt. Anta en test-och-lär-strategi och hantera förändringar proaktivt.
  • Bygg och anpassa ekosystemet. Skapa en win-win-situation med ekosystempartners.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title