Annons

Industriell AI: Copilot från Siemens kan korta simuleringstider och ge smart felsökning i komplex automationskod

FÖRSTA STEGET I ETT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED MICROSOFT. En av effekterna av AI-boomen är att flera stora spelare gemensamt tittar på lösningar. Det är något av en utvecklingsbild som präglar faktumet att ensam inte är stark. Dagens system, och kanske framför allt morgondagens, hänger ihop med varandra på ett sätt som gör att effektiva verksamheter måste gå att koppla ihop.
Det under förra veckan annonserade samarbetet mellan Microsoft och Siemens är ett utmärkt exempel. Bolagen fördjupar sitt partnerskap genom att föra ut fördelarna med generativ AI till industrier över hela världen.
Som ett första steg introducerar företagen Siemens Industrial Copilot, en AI-driven gemensamt utvecklad assistent som syftar till att förbättra samarbetet mellan människa och maskin i tillverkningen. Dessutom kommer lanseringen av integrationen mellan Siemens PLM-plattform Teamcenter och Microsoft Teams att ytterligare bana väg för att möjliggöra det som många förutspår kommer att växa kraftfullt - det industriella metaverset. På sista raden, menar dessa storaktörer, kommer de lösningar man nu tar fram att, ”förenkla virtuellt samarbete mellan designingenjörer, frontlinjearbetare och andra team över affärsfunktioner.”
Microsoftbasen, Satya Nadella, menar i en kommentar att man med denna nästa generation av AI skapar en unik möjlighet att påskynda innovation inom hela industrisektorn:
- Precis, vi bygger vidare på vårt mångåriga samarbete med Siemens och sammanför AI-framsteg över Microsoft Cloud med Siemens industriella domänexpertis för att ge både frontlinje- och kunskapsarbetare nya, AI-drivna verktyg, till att börja med Siemens Industrial Copilot, summerar han saken.
Siemens AGs CEO, Roland Busch, är inte mindre entusiastisk:
- Vår gemensamma vision kring generativ AI har absolut en potential att revolutionera hur företag designar, utvecklar, tillverkar och driver sina affärer. Genom att göra samarbete mellan människa och maskin mer tillgängligt kan ingenjörer påskynda kodutvecklingen, öka innovationen och ta itu med bristen på kvalificerad arbetskraft.

I pressmaterialet skriver bolagen att Siemens Industrial Copilot kommer, ”att möjliggöra för användare att snabbt generera, optimera och felsöka komplex automationskod och avsevärt förkorta simuleringstiderna.” Detta låter som musik i öronen på tidspressade produktionsansvariga och hårt konkurrensutsatta företagsledare. Inte minst relaterat till uppgiften att de här bitarna ska kunna korta ner uppgifter som tidigare tog veckor till minuter. Copiloten tar in automations- och processimulerings-information från Siemens öppna digitala affärsplattform, Siemens Xcelerator, och förbättrar den med Microsofts Azure OpenAI Service. Kunder har full kontroll över sin data, och den används inte för att träna underliggande AI-modeller.
Siemens Industrial Copilot kommer sålunda med ett löfte om att öka produktiviteten och effektiviteten under hela den industriella livscykeln. Med ett naturligt språk kan underhållspersonalen få hjälp med detaljerade reparationsinstruktioner och ingenjörer med snabb tillgång till simuleringsverktyg.

Många Siemens Copiloter är redan planerade inom tillverkningssektorerna, bl a för bilindustrin.

Visionen: Copiloter för alla branscher
Företagen föreställer sig AI-copiloter som hjälper yrkesverksamma inom olika branscher, inklusive tillverkning, infrastruktur, transport och hälsovård. Många andra piloter är redan planerade inom tillverkningssektorerna, såsom bilindustrin, konsumentförpackningar och maskinbyggnad.

Ett intressant exempel som pekas ut är Schaeffler AG. Bolaget är en ledande fordonsleverantör, och är nu bland de första i bilindustrin att anamma generativ AI i ingenjörsfasen. Detta hjälper dess ingenjörer att generera pålitlig kod för programmering av industriella automationssystem som robotar. Dessutom avser företaget att införliva Siemens Industrial Copilot under sin egen verksamhet, i syfte att avsevärt minska stilleståndstider, och även för sina kunder i ett senare skede.
– Med denna gemensamma pilot tar vi steget in i en ny tid av produktivitet och innovation. Denna Siemens Industrial Copilot kommer att hjälpa vårt team att arbeta mer effektivt, minska repetitiva uppgifter och släppa loss kreativiteten. Vi är glada över att samarbeta med Siemens och Microsoft i detta projekt, konstaterar Klaus Rosenfeld, CEO för Schaeffler Group.

Företagen föreställer sig AI-copiloter som hjälper yrkesverksamma inom olika branscher, inklusive tillverkning, infrastruktur, transport och hälsovård.

Generativ AI underlättar virtuellt samarbete
För att ta virtuellt samarbete mellan team till nästa nivå kommer Teamcenter för Microsoft Teams att vara allmänt tillgängligt från och med december 2023.
Den nya appen använder de senaste framstegen inom generativ AI för att koppla ihop funktioner över produktdesign och tillverkningslivscykeln, såsom frontlinjearbetare till ingenjörsteam . Den kopplar samman Siemens Teamcenter-programvara för produktlivscykelhantering (PLM) med Microsofts samarbetsplattform Teams för att göra data mer tillgänglig för fabriks- och fältservicearbetare. Detta kommer att göra det möjligt för miljontals arbetare som inte har tillgång till PLM-verktyg idag att lättare bidra till design- och tillverkningsprocessen som en del av deras dagliga arbete.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title