Annons

Industriell produktutveckling: Deva Mecaneyes expanderar med nytt kontor i Borlänge

Deva Mecaneyes expanderar som en följd av stor efterfrågan på deras tjänster inom framför allt produktutveckling. Bolaget, en ingenjörsbyrå som levererar kvalificerade ingenjörstjänster, industriell processutveckling för ledande industribolag i Mälardalsregionen och Dalarna öppnar nu också ett kontor i Borlänge.
Henrik Pettersson har rekryterats till rollen som regionschef och kommer att ansvara för etableringen. Han är civilingenjör och kommer närmast från CTEK och Creator i Vikmanshyttan.

Bolaget är en del av konsultkoncernen Aros Technology Partner med total 240 anställda. I koncernen ingår utöver Deva Mecaneyes också bolagen Tritech Technology och Filoprocess. Tillsamans bildar man ett nätverk med kompetens som egentligen täcker hela kedjan inom sånt som PLM och IoT. Och som sagt det går bra för detta bolagsnätverk, där bl a förre Tactonchefen, Christer Wallberg, spelar en viktig roll som affärsutvecklare och koordinator.

Hett område. Tjänster inom produktutveckling och produktionsutveckling är idag ett hett område. Efterfrågan på kompetens växer kontinuerligt; dels som en följd av den starka industrikonjunkturen och dels som en förlängning av de digitala språng som nu tas på teknologiområdet. I detta är en ort som Borlänge, med en kraftfull industri i hela närområdet, en viktig knutpunkt.

– Absolut är det så och det känns otroligt spännande att komma till ett företag som är under en kraftig expansion och satsar i Dalarna, som är min hemregion och ligger mig varmt om hjärtat. Just nu är det fokus på att rekrytera kompetenta ingenjörer och bygga starka kundrelation med industriföretagen i Dalarna. Jag ser fram emot att stärka industrin i regionen och bygga upp en väletablerad Devaverksamhet, säger Henrik Pettersson.

Växte med 40 procent under 2016. Ingenjörsbolaget Deva Mecaneyes har funnits i Mälardalsregionen sedan 1995 och har sedan dess vuxit med kvalitet. De fortsätter sin tillväxtresa och kommer under 2018 att öka sin omsättning med över 40% jämfört med förra året. Totalt har bolaget nu drygt 70 anställda och ser att tillväxten fortsätter under 2018. Enligt HR-ansvariga Rebecka Caballero, förväntar man sig att anställa 10 konsulter i Dalarna 2018

– Vi har sedan tidigare nära 10 konsulter på uppdrag i Dalarna och vill nu genom att etablera oss lokalt ge våra kunder i Dalarna bättre stöd. Regionen har en stark industri i tillväxt och vi ser goda möjligheter att etablera en stark position, säger VD Magnus Welén i  en kommentar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title