Annons

INFOR och Midport: Multi-tenant ERP i molnet när järnvägsspecialist tar sikte mot avreglerad marknad

Det var efter en grundlig granskning av marknaden som valet till slut föll på en molnbaserad distributionslösning av Infor CloudSuite Industrial Enterprise. Midport presenterade starka, branschspecifika referenser som förstås påverkade de beslut som fattades av VR FleetCare. Man kunde via dessa case inte bara peka på snabba implementationsprocesser, utav betydelse var också att VR FleetCare alltid kommer att vara på den senaste versionen av programvaran, utan dyra och tidskrävande uppgraderingsprojekt.
Infor OS-molnplattformens förmåga att ansluta till tredjeparts ERP- och gruppfinansiell programvara var ytterligare en viktig faktor.

KRÄVER MULTI-TENANT MOLNBASERAD ERP-LÖSNING
– Öppningen av persontågstransporter för konkurrens i Finland har dramatiskt ökat kraven från våra kunder, särskilt kraven kring hur underhållsverksamheten är förpackad för att maximera järnvägsflottornas körtid och genomföra och rapportera om aktiviteter på individnivå, konstaterade Jukka Rantanen, programledare för VR FleetCare.
Han tillägger att man relaterat till behovet av skalbarhet – eftersom vi förväntar oss avsevärt ökade trafikvolymer – har utvecklat en modern verksamhetsmodell”, förkortad till ”MoTo”.
– Detta kräver en multi-tenant, molnbaserad och lätt att integrera ERP-lösning med djup underhållsfunktion. Detta är vad vi har hittat i Infor CloudSuite Industrial Enterprise och Midport. Vi har redan sett fördelarna med att kunna planera inom Infor CloudSuite Industrial Enterprise för olika scenarier, t ex effekten av COVID eller förändringar i produktionen. ”

MITT I EN PERFEKT STORM
– På många sätt har VR FleetCare befunnit sig mitt i en perfekt storm, säger Johan Made, Infor-chef för Norden. Den stora möjlighet som har uppstått genom ändringar i regleringen har krävt en fullständig digital omvandling av verksamheten, mot bakgrund av pandemin och kundernas krav, som aldrig funnits tidigare. Molnbaserad ERP har verkligen förmågan att svara på dessa krav och möjliggöra leverans av nya tjänster kommer att utgöra en hörnsten i VR FleetCare-verksamheten i framtiden.

Från implementatörens sida menar Jouko Hoikkala, försäljningsdirektör på Midport, att det för företag i Norden och Baltikum inte längre är frågan om, utan när, de måste anamma den digitala transformationen.
– Teknik som molnbaserade ERP-system är naturligtvis en viktig hörnsten i dessa projekt, men lika viktigt är behovet av att utveckla processer och metoder som uppfyller gällande affärsbehov samt möjliggöra en solid plattform för framtida utveckling, summerar han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title