Annons

Ingenjörskonsulten Etteplan blir ny medlem i IoT Sverige

Ingenjörskonsulten Etteplan har beslutat att gå in som medlemsföretag i IoT Sverige. Bolaget är känt som leverantör av tekniktjänster, lösningar inom inbyggda system, IoT och teknisk dokumentation till ledande företag inom tillverkningsindustrin. 
- Vi går med som medlem i IoT Sverige eftersom det är viktigt för oss att ligga i framkant när det gäller att bidra till innovativ samhällsutveckling, genom att lösa industrins utmaningar och att stärka dess internationella konkurrenskraft, säger Mikael Vatn, SVP Etteplan.

Mikael Vatn är senior VP på teknikkonsulten Etteplan.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Det är också en kraftsamling där intressenter inom området går samman för att främja innovation. Inom programmet utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
Allt detta är goda skäl att gå med i detta program, menar Mikael Vatn.
– Intelligenta IT-system och sakernas internet (IoT) kommer att spela en allt större roll när vi skapar framtidens hållbara och resurseffektiva samhälle, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title