Annons

Innovativ uppgradering av ABBs Ability-system 800xA

ABB lanserar en ny version av ABBs DCS-system (Distributed Control System) 800xA, 6.1.
Lösningen ingår i ABB Ability-sviten och System 800xA 6.1 innehåller, enligt bolagets produktchef för systemet, Luis Duran, ”innovativa lösningar baserat på nya teknologier som förkortar genomförandetiderna i stora projekt, genom att reducera påverkan av sena ändringar och öka skalbarheten i systemet.”
- Vår nya flexibla I/O lösning och vårt nya arbetsflöde kommer att förändra sättet projekt levereras på i framtiden, säger han.

Att förkortade genomförandetider bidrar med stora värden, framför allt i stora projekt, är förstås en synnerligen värdefull egenskap. Med tanke på att bolaget i dagsläget har över 11 000 installerade system i denna svit är den potentiella sammantagna påverkan stor. Systemet automatiserar processer, styr och övervakar elutrustningar och reducerar risker genom säkerhetssystem med hög integritet över hela världen.

Enligt ABB åstadkommer man i fallet med den nya versionen en rad ledtidsvinster genom introduktionen av bolagets nya Ethernet-baserade I/O-lösning. Här finns även nya tillkommande ”High Integrity controllers” och en serie av nya ingenjörsverktyg, såsom ”Ethernet I/O Field Kit”, en ”Ethernet I/O Wizard” för drifttaggning i fält, samt möjligheten till att jobba med ett nytt signalbaserat koncept i ”Control Buildern”.

ABBs Luis Duran.

– Det nya systemet kan ge stora besparingar i stora projektleveranser genom högre grad av standardisering, att arbetsuppgifter kan göras parallellt i större utsträckning, samt genom att tillåta sena ändringar utan påverkan på slutförandetidpunkten, säger Luis Duran.

Ny ingenjörsmetodik
– ”xStream engineering”
Select I/O är ett Ethernet baserat 1-kanals I/O som använder sig av en ny ingenjörsmetodik, som kallas xStream engineering, för att reducera tiden för projektleveransen. Oberoende ingenjörsteam kan arbeta parallellt och i ett sent skede fogas de oberoende teamens arbete samman på ett enkelt och kvalitetssäkert sätt.
Detta effektiviserar drifttagningstiden och reducerar påverkan av ändringsarbeten, särskilt sena ändringsarbeten. Insatsen för testarbeten och även utrymmesbehovet för hårdvaran reduceras. Förtestade, standardiserade skåp kan kopplas direkt mot fältutrustningar, vilket eliminerar behovet av korskopplingar, vilket i sin tur reducerar omfattningen av dokumentation, externa komponenter och arbetstid.

Realtidsinformation om individuella laster
Den nya versionen stöder IEC61850 Ed 2 vilket betyder att den är redo för nya digitala lösningar, för t ex digitala ställverk. Integrationen av elektriska utrustningar som System 800xA erbjuder, innebär realtidsinformation för energiförbrukningen ner till individuella laster och säkerställer tillförlitlig och säker kraftmatning. Systemet förhindrar strömavbrott och driftstörningar, samtidigt som det ger kontroll på energikostnader, förbättrad säkerhet och motverkar negativ påverkan på arbetsmiljö och miljö. Dessutom gör den nya utgåvan det enklare att konfigurera och integrera IEC61850 nätverk till system 800xA, vilket ger ytterligare flexibilitet i projektarbetet samt möjlighet att frikoppla arbetsuppgifter, vilket i sin tur ger kortare ingenjörs- och drifttagningstider.

Moduluppbyggt undersystem
Hårdvaran i System 800xA är lika effektiv för små hybridsystem som för stora integrerade automationstillämpningar med hög tillgänglighet. Undersystemets moduluppbyggnad ger högre avkastning genom att erbjuda flexibiliteten att välja de specifika funktionerna som krävs för att möte de faktiska kraven.
Den nya utgåvan inkluderar också två nya safety controllers; PM857 och PM863, vilket ger ytterligare flexibilitet för de mest kritiska applikationerna. Detta i kombination med det nya 1-kanals safety Select I/O:t ger ökad flexibilitetet till dagens lösningar. High Integrity controllers ger flexibla lösningar som gör det möjligt att erbjuda både integrerade och separerade säkerhetslösningar, men även fullt integrerade applikationer där både säkerhet och affärskritiska processtyrningar kombineras i en och samma controller utan att kompromissa på säkerheten och integriteten av systemet.

ABB Ability System 800xA är som sagt en del av ABB Ability-plattformen, som som ger kunderna möjlighet att säkert integrera och aggregera data, kombinerat med bredare industridata, tillämpa big data och förutsägande analys och ge insikter som kan hjälpa till att driva förbättringar av prestanda och produktivitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title