Annons

Inte bara Northvolt: EU ger halvmiljardlån till Nilars innovativa batteriteknologi

Detta lån kommer att bidra till expansionen och uppgraderingen av Nilars produktionslinor vid anläggningen i Gävle under de kommande åren. Man ränkar vidare med att den finansiella injektionen kommer att öka bolagets FoU-resurser och därmed också bidra till att öka teknologins kommersiella bärkraft.
Nilar producerar som sagt batterier som kan användas av husägare och industrikunder för att driva sina byggnader eller ladda elfordon med lagrad förnybar energi (t ex från solpaneler på taket).
EIBs vice ordförande, svensken Thomas Östros, konstaterar i en kommentar att man inom banken, efter det senaste stödet till Northvolt, ”är vi glada över att kunna stå bakom ett annat svenskt projekt” på bastteriområdet.
– Det kommer att öka medvetenheten kring ny europeisk batteriteknik. Nilars innovativa lösning kan verkligen göra skillnad när det gäller att integrera användningen av förnybar energi i vår vardag. Som EUs klimatbank är vi glada att stödja företaget, säger han.

LAGRA ÖVERSKOTTSPRODUKTION
Europeiska kommissionären för bl a innovation och forskning, Mariya Gabriel, tillägger i ett uttalande att:
– Teknologin, som bara var teori för några få år sedan, är på väg att bli vår dagliga rutin. Husägare kommer att säkert kunna lagra överskottsproduktion av förnybar energi och använda denna senare, till exempel för att driva sina elfordon. Forskning och utveckling lönar sig och är definitivt en kritisk del av vår strategi för CO2 reduktion.
Nilars styrelseordförande, Michael Obermayer, höll med om detta:
– Nilar är fullt integrerat, från cell till system, inklusive elektronik och sofistikerad programvara för styrning, och är inte beroende av import av celler från Asien. Ett nära samarbete med europeiska akademiska forskare med världsledande expertis utgör grunden för fortsatt snabb utveckling av vår teknologi. Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till EIB och Europeiska kommissionen för detta unika och avgörande stöd till Nilar som ett europeiskt start-up bolag inom batteriinnovation.

VATTENBASERAD ELEKTROKEMI
Vi ska också titta lite närmare på Nilar teknologi i detta. Här kan man notera att bolagets Hydridbatterier för energilagringssystem är brandsäkra på grund av sin vattenbaserade elektrokemi. De kan således installeras inomhus och på kontor, intill känsliga anläggningar. De är uppbyggda som modulära enheter.
Tillverkningsprocessen är mycket mindre energiintensiv än dagens litiumjon-teknologier, menar man vidare. Bolagets batterier är nickelbaserade och innehåller inga bitar som är relaterade till knappa resurser. Detta handlar om avancerade nickel metall hydridbatterier. De har också den extra fördelen att de är helt återvinningsbara och enkla att recirkulera.

– Nilars Home Box hjälper till att maximera nyttan av energi från solpaneler i privathushåll samt stöttar snabbladdning av elfordon. Uppskaleringen av verksamheten gör att Nilar kommer att kunna betjäna den kommersiella och industriella marknaden med liknande applikationer som för hushåll, men för kontors- och fabriksbyggnader med behov av större el-lagringskapacitet, säger Obermayer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title