Annons

Integrerade kretsar/EDA: Microsoft och Siemens vidare till fas 2 i viktigt design- & prototypprogram

RAMP-programmet använder en flerfasig metod som utnyttjar kommersiell industriexpertis för att modernisera det amerikanska försvarsdepartemenmtets praxis på området och visa ny förmåga att uppnå detta mål. Fokus ligger på fysisk design eller ”back-end-design”, eftersom denna del av livscykeln är särskilt utmanande på grund av tät koppling av designmetoder med specifika tillverkningsprocesser och anläggningar.
För att uppnå detta mål krävs nya och innovativa metoder inklusive unika, säkra designmiljöer och kritiska kretsmoduler för avancerade anpassade integrerade kretsar (IC) och System-on-Chips (SoCs). Fas 2 kommer att demonstrera RAMP-prototypen med hjälp av de säkra IC- och SoC-designresurserna som utvecklades i fas 1.

Calibre-plattformen i fokus
Siemens bidrag till RAMP Phase II kommer initialt att handla om IC-design via Siemens Calibre-plattform, som av många ses som branschens gyllene back-end-verifieringslösning. Distribuerad i hela det globala halvledar-ekosystemet som den valbara signoff-lösningen, anger Caliber-plattformen takten för IC-verifieringsnoggrannhet, tillförlitlighet och prestanda.
– Vi är glada över att Microsoft har gått med på att utöka vår relation till deras RAMP II-program, säger Michael Buehler-Garcia, och tillägger: ”Detta ytterligare samarbete kommer att hjälpa till att visa att halvledare designade genom RAMP II-programmet kan dra nytta av Siemens branschledande verifieringsexpertis. Utvidgningen av vårt molnsamarbete med Microsoft Azure Government förväntas dessutom generera värdefulla insikter som kan återföras till RAMP-programmet i ett försök att förbättra designen och säkerheten för nästa generations integrerade kretsar härledda från DoDs RAMP-program.”

Branschledande back-end-lösning
Microsoft använder alla delar av Caliber-plattformen inklusive dess fysiska (DRC) layout kontra schematiska (LVS), tillförlitlighet och extraktionslösningar för RAMP II-programmet. Caliber-plattformens gränssnittserbjudanden gör det möjligt för IC-designers att interaktivt använda Caliber med alla designflöden som valts av RAMP II-deltagande företag.
– Siemens deltagande i RAMP-programmet ger den branschledande ”back-end-verifieringslösningen” för DoDs användning för säker utveckling av mikroelektronik för försvarsteknologier, säger Mujtaba Hamid, GM för ”Silicon, Modeling and Simulation” på Microsoft. Han fortsätter:
– Vår erfarenhet av Siemens för EDA i molnet för att möta kommersiella kunders behov utnyttjas nu i RAMP Phase II-programmet, för att hjälpa regeringen och försvarsindustrin att utveckla kisel med säker tillgång till avancerade kommersiella designprocesser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title