Annons

Internationell uppmärksamhet för svenska Eurosteps nya molnlösning för mindre företag

I artikeln konstateras inledningsvis att de gamla, traditionella modellerna för samverkan alltmer börjat spela ut sin roll. Här har ”old school-modeller” för samarbete – både internt och i relation till partners och leverantörer – inte lyckats tillgodose den nya tidens krav. På sista raden handlar detta om att upprätthålla konkurrensläget visavi flocken som jagar på marknaden.
”Tänk till exempel på ett tillverkningsföretag med flera avdelningar och partners,” exemplifierar man i artikeln och fortsätter: ”Deras överlevnad beror på hur väl de kan kombinera potentialen hos människor och informationskvalitet med sånt som avdelningsöverskridande integration och samarbete med partners, leverantörer och kunder. Tyvärr har denna samverkan ofta stött på hinder ifråga om effektivitet och kompatibilitet i form av äldre, egenutvecklade PLM-programvaror och ERP-system, såväl i företagets interna system som i bolagens bredare ekosystem.”
Det har kort och gott inte fungerat särskilt väl att samarbeta sömlöst, vilket är en av de stora finesserna med standardsbaserade kollaborativa plattformar och ”hubbar” som Eurosteps ShareAspace.
”Även med den (fortfarande) begränsade mängden digitalt upplagda dataorganisationer kämpar man fortsatt med effektiviseringsproblematiken och frågorna växer exponentiellt med de allt större datamängderna. Mer av digitala data innebär också större risk för stöld av IP (Intellectual Property), immateriell egendom,” skriver CIO Review.

Exempel på gränssnitt i ShareAspace Cloud.

Eurostep kommer in i handlingen…
”Trots att företag ofta har investerat mycket i sin leveranskedja har man många gånger inte fått till den förändring man hoppats på. I dagens ambitiösa värld, där man inte sällan går ihop med andra företag, är det nödvändigt att samarbeta på PLM-nivån för att till fullo kunna utnyttja partnerskapet inom produktlivscykelhanteringen. För detta behövs flexibla, öppna och ändå säkra IT-lösningar.”
Det är här som lösningar a la Eurosteps ShareAspace och i förlängningen den nya molnbaserade samverkansplattformen, enligt artikeln, kommer in i handlingen:
”Med huvudkontoret i Sverige, har Eurostep etablerats för att effektivisera och förbättra PLM-samarbete. Inom Eurostep-koncernen har man tagit fram en serie lösningar för att effektivt kunna distribuera och dela data och processer kring design, utveckling och underhåll inom och mellan ingenjörsdomäner, organisationer och företag.”
– Vi började med att konsultera flera företag inom olika branschvertikaler, som fordons-, flyg-, försvars-, energi- och AEC (”Architecture, Engineering and Construction”)-relaterade verksamheter. Sen kombinerade vi denna research med våra egna erfarenheter av att bygga ett modernt system, baserat på standarder, för att anpassa detta till användare och samarbetsbehov, säger Magnus Färneland, “Director Software Product, Eurostep Group”.
”Med stöd av stark branschkompetens, ledarskap inom standardsutveckling och användning och erfarenhet av detta ledarskap har företaget utvecklat ShareAspace, vilket är deras flaggskeppsprodukt, som sedan många år fått bevisa sin industriella kapabilitet och som har visat sig ha potential att förändra hela samarbetsdomänen,” summerar artikeln Eurosteps bakgrundshistorik.

Faksimil på artikeln i CIO Review.

Direktlänkat kan bli en mardröm
Med detta går man över till att titta närmare på Eurostep-lösningarna:
”ShareAspace underlättar säkert PLM-/ERP-/MRO-samarbete. Denna ’end-to-end-lösning’ hanterar data genom en produkts livscykel – från insamling av data från olika och många silos inom organisationers ekosystem till dess konsolidering till ett arkiv för att utbyta information mellan heterogena IT-system och processer inom och mellan organisationer på ett kontrollerat och mycket säkert sätt. Man eliminerar därmed friktioner i företagets leveranskedja och hanterar andra utmaningar.”
Istället för att skapa direkta länkar mellan olika IT-system fungerar ShareAspace, enligt CIO Review, som en neutral ”datadelare”; ett samarbetsnav för att underlätta säker och kontrollerad delning.
Man pekar i sammanhanget på att direktlänkar kan fungera ett bra tag till dess att något förändras. Då kan det bli en mardröm att hålla IT uppdaterat för att stödja företagets behov. Saken exemplifieras med ett fordonsföretag som har flera partners. Samarbetssättet kommer att vara annorlunda för varje partner – de mest betrodda har möjlighet att arbeta nära och använda sina interna system, medan andra-, tredje- och fjärdepartsnivån inte skulle förlängas med detta privilegium.
De här bitarna kan man således möta med Eurosteps ShareAspace.
– Vi har som sagt byggt vår molnlösning på det industriellt beprövade PLM-samarbetet kring programvaran ShareAspace. Detta baseras i sin tur på tillgång till information för varje partner och säkerställer att information är tillgänglig för rätt personer och system inom ett projekt, säger Magnus Färneland till det amerikanska magasinet.

CIMdata illustrerade Eurosteps ShareAspace-lösning som ovan; en hub, som baserat på standards knyter ihop olika partners, interna och externa. Allt byggt på långsiktig dataintegritet och kompatibilitet.

”Ett kraftfullt komplement”
CIO Review citerar också Eurosteps marknads- och moln-ansvarige, Håkan Kårdén, som beskriver ShareAspace som, ”ett kraftfullt komplement till befintliga system som Product Data Management (PDM), Enterprise Resource Planning (ERP), Product Lifecycle
Management (PLM) och underhålls-, reparations- och översynslösningar (MRO).”

Håkan Kårdén, Eurosteps marknads- och molnchef.

Kårdén menar att det som gör Eurosteps lösning unik är dess funktioner baserade på den rika och standardsbaserade datamodellen, en verklig differentierare.
Genom att kunna stärka IT-landskapet blir det möjligt för företag att använda sina befintliga system och processer, vilket gör lösningen lättare att implementera och distribuera.
– Med Eurosteps samarbete med Microsoft får ShareAspace också en låg ägandekostnad, hävdar han. Plattformen är utformad med kraftfull kapacitet för att dela produktdata i åtanke och underlättar förändring och affärsrörlighet genom att göra det enkelt att lägga till och ta bort system och partners.
Dessutom kan användare utnyttja fördelarna med förändringshanteringsprocesser – från enkla informella till formella, omfattande metoder – med ShareAspace. På sista raden, konstaterar artikelförfattaren, ”hjälper mjukvaran således företag att minska ledtider, kostnader och friktion, med goda följder som ökad innovationstakt och vässad datakvalitet, vilket förbättrar produktiviteten. ShareAspace levererar ett kontrollerat och pålitligt mötesutrymme, fyllt med värdefulla data och stärker ingenjörer i behov av att samarbeta internt och externt.”

Imponerande kundlista
Detta sagt noterar CIO Review att Eurostep och ShareAspace har en imponerande kundlista. Eller vad sägs om globala aktörer som försvarskoncernen SAAB, Scania, Volvo Cars, Volvo Trucks, BAE Systems, franska armén, Renault, EGIS, NASA och Siemens Energy, för att ta några exempel?
Men – och nu kommer man fram till den senaste satsningen, ShareAspace Cloud – detta handlar alltså om stora OEMs och andra gigantorganisationer. Hur kan man dela med sig av denna mjukvaras kapabiliteter till små- och medelstora företag? De har liknande behov av ett effektivt samarbete.
Se där bakgrunden till Eurosteps beslut att erbjuda en molntjänst baserad på den beprövade ShareAspace-plattformen med lanseringen i oktober 2019. Så här skriver det amerikanska magasinet:
”Med detta demokratiserar Eurostep sin ShareAspace-plattform och gör det enkelt för dessa små och medelstora företag att komma åt och använda ett samarbetsverktyg för PLM-data. För att utöka räckvidden för ShareAspace genom att integrera molntjänster har Eurostep tagit fram en definierad process för alla tillverkande företag och värdekedjor i processen som täcker spannet från konstruktion till tillverkning.
Företaget erbjuder en fördefinierad mall, en template, med ShareAspace för att stödja processen Build-to-Print. Med detta avses samarbetet mellan designföretag och nätverket av tillverkare, som kontrollerar ägandet av data. Lösningen stöder delningsprocessen och är försedd med kraftfull ändringshantering, inkluderat ändringsförfrågningar och -order, som utfärdas mellan tillverkningspartner och OEM.

Eurosteps Magnus Färneland.

Körs i Microsofts Azure
Allt detta är allt tillgängligt som ’out-of-the-box-prenumerationstjänst’, med viss konfiguration och körs i Microsofts Azure från bara 399 euro per månad.”
– Jag återkommer än en gång till vikten av att vi byggt vår lösning på vårt beprövade PLM-samarbete, säger Magnus Färneland, till tidningen. Innovationslaboratorierna på Eurostep har inkluderat funktionerna i modern och avancerad molnteknologi. Små och medelstora företag får med denna plattform en kraftfull kombination av moln- och ShareAspace-kapabiliteter, som är det rätta valet för att underlätta ”joint ventures” och partnerskap.
– Detta tillför mervärde utöver klassiska samarbetsverktyg som e-post, Dropbox och SharePoint, fyller Håkan Kårdén i och tillägger att, ”eftersom det är baserat på industristandarder som STEP PLCS och STEP AP242 och öppna APIer, som vårt lokala samarbetsnav, kommer vår molnaktiverade lösning inte att begränsas till några partners interna system. Allt med en extra fördel i att det är lätt att lära sig att använda. Vi har investerat stort i e-learning och enkel ”onboarding” för att göra det så enkelt som möjligt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title