Annons

”Investeringar i ny teknik ska driva upp Daimler Mercedes resultat,” säger svenske koncernchefen

– Samtidigt som våra resultat under 2019 speglar en stark efterfrågan på våra produkter, så kan vi inte vara nöjda med siffrorna på sista raden, säger Källenius i en kommentar till de preliminära 2019-siffrorna.
Daimler- och Mercedes-chefen konstaterar vidare att gruppens framtid ligger i att, ”skapa lösningar med en sammantagen CO2-neutralitet och att med en konsekvent digitalisering utnyttja den fulla potentialen denna kan ge i våra produkter och våra processer.”

Produktutvecklar i en Siemens-präglad PLM-miljö
Till saken hör här att bolaget sedan några år jobbar i en tämligen renodlad Siemens Digital Industries-präglad PLM-miljö på produktutvecklingsområdet. Man bytte under 2014-15 ut Dassaults CATIA V5 mot Siemens NX som CAD-flaggskepp och fortsatte med Teamcenter som cPDm-backbone (collaborative Product Definition management, enligt CIMdatas definition).
Missa inte att läsa artikeln om detta och titta på webb-TV News-reportaget om detta som producerats av PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell. Här finns bl a en längre intervju med mannen som genomförde bytet av CAD-system, dåvarande PLM-ansvarige, professor Alfred Katzenbach:

”No walk in the park. The inside story behind Mercedes big CAD swap – TV-report”

Ny teknik kräver mjukvaror med nya kapabiliteter
Men det stannar inte där – fordonstekniken utvecklas idag exponentiellt i disruptiv riktning – elektrifieringen av drivlinorna, ökad moln-konnektivitet och en stegvis utveckling mot autonoma lösningar är sånt som kräver tillkommande investeringar i relaterade mjukvaror för att effektivisera arbetet än mer.
Det är som Ola Källenius beskriver det alltså i högsta grad en fråga om att både gasa och bromsa. Gasa för att komma framåt i önskad takt och möta de tekniska framsteg som marknadsmässig konkurrenskraft kräver, men samtidigt bromsa på kostnadssidan genom sparåtgärder, vässad produktionskontroll med målet att få till allt smidigare avbrottsfria och rationella flöden vid produktionslinorna.
– För att uppnå detta har vi kraftigt ökat våra investeringar i ny teknik, säger Källenius. Vi är fast beslutna att materialisera vårt tekniska ledarskap och att samtidigt förbättra lönsamheten avsevärt. Vilket bl a kräver åtgärder för att sänka kostnaderna och öka kassaflödet. Vi definierade de här bitarna under 2019 och vi har börjat verkställa. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att öka vår finansiella styrka som grund för vår framtida strategi.
Bland de tunga målen för transformationen mot eldrift finns bl a att man tänker sig att ha tio helt eldrivna bilmodeller inom tre år.

– Vi har kraftigt ökat våra investeringar i ny teknik, säger Källenius i en kommentar till de preliminära siffrorna för 2019 och tillägger: ”Vi är också fast beslutna att materialisera vårt tekniska ledarskap och att samtidigt förbättra lönsamheten avsevärt.”

Premium-segmentet kommer att växa mer än volymbilsidan
Omvandlingen av fordonsindustrin påverkar förstås alla aktörer som vill vara med och slåss om framtidens marknadsandelar. I pressmaterialet med kommentarer till de preliminära bokslutssiffrorna för 2019 skriver bolaget att, ”efterfrågan på individuell rörlighet och den globala transporten av varor och människor kommer att fortsätta växa och kommer också fortsätta att utgöra grunden för kärnverksamheten för oss som fordonstillverkare.” Man tror också att premiummarknaden för personbilar kommer att fortsätta växa både snabbare och mer hållbart än volymmarknaden i framtiden.
– Samtidigt är Daimler konsekvent engagerat i CO₂-neutral rörlighet. För att uppnå de tuffa CO₂-målen och för att finansiera de viktiga framtida områdena eldrift och konnektivitet krävs enorma tekniska och ekonomiska ansträngningar. De resulterande kostnaderna kräver omfattande åtgärder för att öka effektiviteten och effektivisera företaget, noterar man.

Minskning av material-, personal- och administrationskostnaderna är i detta givna inslag i vägen framåt. Det är knappast några överraskande drag och lika klart är att alla dessa poster hänger samman med investeringar i ny, mer rationell teknik, exempelvis när det gäller produktutvecklings- och digitala tillverkningsverktyg.
Daimler hävdar sålunda i pressmaterialet att, de åtgärder som ska vidtas, ”inkluderar en betydande minskning av de materiella och administrativa kostnaderna och en minskning av personalkostnaderna med mer än 1,4 miljarder euro till slutet av 2022.”
Målet är att minska arbetstillfällen över hela världen på ett socialt ansvarsfullt sätt, inklusive minskning av ledningspositioner.

En fortsatt produkt- och eloffensiv
Daimler kommer hur som helst att neddragningarna till trots gå på offensivet. Man ska fortsätta produkt- och elsatsningarna under det innevarande året.
För detta ändamål lanserar Mercedes-Benz Cars bland annat den nya S-klassen, med den senaste versionen av MBUX multimedia-systemet. Dessutom kommer modellserien att innehålla många varianter med 48-volt teknik. EQA kommer att bli den första helelektriska SUV-kompaktmodellen och lanseras i höst.
Sammantaget planerar Mercedes-Benz vidare att fyrdubbla andelen plug-in hybrider och helelektriska fordon i totalförsäljning 2020.
Vidare: Mercedes-Benz Vans utökar sin produktportfölj till att omfatta allelektrisk EQV-skåpbil. Detta är kopplat till en ytterligare ökning av företagets egen batteriproduktion: Batterier för elfordon tillverkas i nio fabriker på sju platser på tre kontinenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title