Annons

IoT: Vändpunkt för Ericsson? Deal med kinesisk mobiljätte

Den svenska telekomjätten Ericsson har länge kämpat i uppförsbacke, men nu kan en vändpunkt ha kommit; åtminstone på IoT- och Industri 4.0-området. Bolaget har idag signerat ett avtal med storspelaren China Mobile. Det rör sig om ett strategiskt samarbets- och ramavtal med siktet inställt på att utveckla IoT-lösningar för företag och industrier. Avtalet, som tillmäts stor betydelse, signerades under Mobile World Congress 2018 av Ericssons MNEA-chef (Nordöstra Asien), Chris Houghton, och China Mobiles VP, Li Zhengmao. Även Ericssonchefen Börje Ekholm och China Mobiles ordförande, Shang Bing, deltog i undertecknandet. Tanken är att Ericsson och China Mobile ska bygga ett gemensamt IoT-samarbetscenter för att planera och utveckla IoT-kopplade och till IoT relaterade ekosystemlösningar inom områden som tillverkning, industri, hälsa och intelligenta transporter. Målsättningen är att inom ramen för detta och China Mobiles Co-Space och Ericssons ”startup-bolag” Garage, gemensamt kläcka nya spetsteknologier och applikationer. Ericsson skriver i pressmaterialet att, ”samarbetet kommer att bygga på Ericssons ledarskap inom industri- och plattformslösningar och bolagets Device Connection Platform IoT (DCP-IoT).” Denna plattform, DCP-IoT, blir i sin tur en del av China Mobiles ”IoT Accelerator Platform”, som ska hjälpa den gigantiska kinesiska mobilaktören att expandera sin IoT-verksamhet över hela världen och i detta stödja Kinas s k ”One Belt One Road-initiativ”.

Varför är China Mobileavtalet så viktigt? Av flera skäl, men sett ur en kommersiell synvinkel kan konstateras att detta är en verkligt stor marknadsaktör. Detta statligt ägda bolag  tillhandahåller mobil-, röst- och multimediatjänster genom sitt ”riksomfattande” mobiltelekommunikationsnät som sträcker sig över hela Kina. Bolaget är det största mobilföretaget via dels sitt marknadsvärde beräknat till 1,57 miljarder RMB och även i kraft av positionen som världens största mobiloperatör med över 873 miljoner abonnenter (augusti 2017).

Affärsdynamik som kan leda hur långt som helst. Onekligen svindlande siffror och sett i perspektivet av vad detta kan utvecklas till i skenet av den beräknade tillväxten av antalet uppkopplade enheter – i den senaste Ericsson Mobility Report förutspås mer än 30 miljarder enheter vara anslutna före 2023, varav cirka 20 miljarder kommer att vara relaterade till IoT – och med tanke på China Mobiles marknadsposition och den kommande 5G-tekniken, blir potentialen i denna affär monumentalt stor. Utvecklas det hela planenligt och med bara en gnutta affärsdynamik finns det fantastiska tillväxtmöjligheter för det tufft utsatta svenska telekombolaget.

När man talar om affärsdynamiska effekter spelar förstås övergången till Industri 4.0 en viktig roll. När detta koncept, som ännu befinner sig i tidiga utvecklingsfaser, tar fart, syftar partnerskapet till att ge statliga företag, privata bolag och enskilda kunder ”rikare, multinivåkommunikation, informationsinfrastruktur och digitala tjänster – samtidigt som de ekonomiska och sociala fördelarna maximeras.

I sammanhanget konstaterar Ericsson att antalet anslutna IoT-enheter inkluderar anslutna bilar, maskiner, mätare, sensorer, terminaler, konsumentelektronik och bärbara enheter. Mellan 2017 och 2023 förväntas de anslutna IoT-enheterna öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 19 procent, driven av nytt användningsfall och överkomliga priser.

Hur dealen mellan Ericsson och kinesiska China Mobile och det därav följande utvecklingsarbetet går återstår ännu att se. Men lovande är det och en ljusning kan skymtas i den tidigare tämligen svarta tunneln. Ericsson kan vara på gång igen. På bilden de symboliskt förenade bolagsflaggorna i samband med att avtalet undertecknades.

Förverkligande av lösningar för smart tillverkning. I Kina talar man inte så mycket om Industri 4.0, utan istället om motsvarigheten, ”Made-in-China”. Men oavsett etiketten syftar Ericssonsdealen till att stödja China Mobile i resan mot målet att förverkliga koncept för smart tillverkning, samtidigt som kunden upplever valuta för pengarna.
I detta menar man att Ericsson är en ledande spelare inom 5G och ”IoT Connectivity Management”. Detta var avgörande faktorer för denna affärsmässiga Ericssonframgång.

Företagen kommer att stärka samarbetet i 5G-standardiserings- och 5G-nät och utveckla gemensamt 5G nätverksaktiverade användarcase för industrier; samtifigt som man, ”utforskar affärsmöjligheter för att nå IoTs fulla potential”.

Chris Houghton, marknadschef för Nordöstra Asien, Ericsson, säger:
– Vid MWC 2018 visar vi att vi inte längre bara pratar om 5G och IoT, vi gör vad som krävs för att det ska förverkligas. Det strategiska avtalet med China Mobile visar att vi samarbetar med partners för att sätta igång vårt 5G och IoT-teknikledarskap.

Garage – ett ”industrimytologiskt” anknutet namn. Vi ska också säga några ord om det i ingressen nämnda Garage-bolaget. Det hela handlar om ett initiativ från Ericsson under 2015. Själva namnet, ”Garage”, anspelar på den moderna ”industrimytologin” om företag som startats i garage för att baserat på teknologiskt disruptiva lösningar sedan kliva ut på marknaden och utvecklas till världledande företag. Man behöver bara nämna Apple, HP och Google för att förstå utväxlingspotentialen som är förknippad med garagebegreppet och kreativ briljans.
Vad Ericsson gjorde 2015 var kort sagt att öppna sitt eget ”garage”. I denna kreativa miljö, är grundtanken, ska denna affärsjätte (med så där 100 000 globalt anställda medarbetare) få till en intim, frihetligt och idépräglad verksamhet där företaget kan samarbeta med externa kunder och andra om specifika projekt.
Mobile China-projektet är ett sådant.
– Det är viktigt för oss att kunna arbeta tillsammans med externa partner för att veta hur vi ska kunna leda förändringen mot ett mer uppkopplat samhälle, sa initiativtagaren, Sàndor Albrecht, från Ericsson Research i samband med att man drog igång verksamheten.

Smart Factory-demo tillsammans med China Mobile. China Mobile och Ericsson samarbetar också med China Mobile i deras bås vid MWC 2018 för att bevisa sina kapabiliteter inom konceptet som täcker den transformation man förutspår ska komma av 5G och industrins digitalisering.

5G-demon för Smart Factory på MWC 2017 visar hur man via 5G möjliggjort realtidsbaserad artificiell intelligens, automatiseringsstyrning, Big Data-hantering och ett antal spetsiga teknologier som kan integreras och aktiveras av 5G i industriell tillverkning.

De som tittar på Ericsson/China Mobile-demon får uppleva hur modern industriteknologi hanteras. Man får rollen som en arbetstagare vars uppgift äör att montera en fjärradioenhet (RRU) i en smart fabriksmiljö. Allt sker i realtid via en pekskärm. Med stöd av 5G kan arbetaren programmera robotarmen för att montera en RRU, innefattande hölje, kretskort och lock. Roboten kommer att försöka montera de tre delarna med hjälp av artificiell intelligens.
Gränssnittet och trafikmönstret kan stödjas av ett 5G-nätverk.
När 5G-produkter är klara, kan de enkelt integreras i end-to-end-systemet.

Hur dealen och det därav följande utvecklingsarbetet går återstår ännu att se. Men lovande är det och en ljusning kan skymtas i den tidigare tämligen svarta tunneln. Ericsson kan vara på gång igen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title