Annons

IoT, AI och MOLNET centrala bitar i nytt forskningsprojekt som kan förlänga livslängden för elfordonsbatterier

INDUSTRIFÖRETAG SOM VOLVO CE, EPIROCK OCH NORTHVOLT i samarbete med Mälardalens Universitet: Hur mycket kan man förlänga livstiden för elfordonsbatterier? Frågan är central, inte minst i perspektivet av att ökad cirkularitet av elfordonsbatterier både kan främja tillverkningsindustrin och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.
De här bitarna har man tittat på i ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), där man undersöker möjligheterna kring detta, i nära samarbete med svensk industri med bl a Volvo CE, Epiroc Rock Drills, Northvolt Revolt, ABB E-mobility och IBM Svenska.
Bakgrunden är att det finns en potential i det faktum att bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet används. Vad forskarna på MDU gjort är att undersöka hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.
– Projektet Circul8 (Smart cirkulärt batterisystem) adresserar aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering; tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare och docent inom produkt- och processutveckling på MDU. ”Att behålla det faktiska värdet från dessa uttjänta elfordonsbatterier genom återtillverkning, återvinning och användning inom nya områden är hörnstenen för att uppnå målen om fordon med nollutsläpp till 2030 och på lång sikt för att möjliggöra klimatneutrala transporter till 2050," säger han.

År 2030 kommer stora mängder elfordonsbatterier att ha nått slutet av sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket har stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut.
– Frågan ”vad kan vi göra med dessa uttjänta batterier” uppstår eftersom de är potentiellt farliga och innehåller kritiska råvaror, säger Chirumalla.

Adresserar olika områden hos industrin
Projektet består av tre delprojekt, gällande affärsmodeller, digital tvilling och prestationsövervakning, som alla adresserar frågan hur det går att maximera cirkularitet av elbatterier i svensk industri. De tre projekten gäller hur avancerade digitala teknologier som IoT, artificiell intelligens (AI) och molntjänster kan underlätta cirkularitet av elbatterier.
Forskningen sker i samverkan med nio industriföretag; Förutom de i ingressen nämnda bolagen deltar, Svealandstrafiken, KPRO, Cling Systems och Canary Bit.
–Circul8 kommer att utgöra en bra plattform för samverkan mellan industri och akademi. Det innebär att våra partnerföretag kan bygga upp den kunskap och kompetens som krävs för att uppnå sina uppsatta mål inom olika områden, säger Koteshwar Chirumalla.
–Med detta samarbete förväntar sig Volvo CE att tillgodogöra sig kunskap om cirkulära affärsmodeller och digital tjänsteportfölj kring elfordon och batterier, digital tvilling för batterier, samt operativa strategier för kundernas siteoptimering för att driva intern och extern transformation för cirkularitet, säger Andreas Hjertström, ansvarig för forskningssamarbeten på Volvo Construction Equipment

Ny forskningsprofil på MDU
Genom Circul8-projektet skapas även en ny forskningsprofil kring just cirkularitet av elbatterier vid MDU, med ambitionen att skapa samhälleligt och industriellt genomslag inom området. Projektet, som är en fortsättning på det pågående och snart avslutade projektet Recreate, finansieras med 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen program Synergi.
– När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas som ger nytta för båda parter. I programmet Synergi möjliggörs forskning som kan behöva kompetens från olika forskningsområden för att besvara en komplex frågeställning, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title