Annons

Siemens släpper nya versioner av MindSphere och TIA Portal

Brådskan är stor på utvecklingsavdelningarna hos de stora mjukvaruspelarna. Digitaliseringstrenden - på produktutvecklings- och tillverkningssidan manifesterat av koncept som IoT, IIoT (Industrial IoT), M2M och Industri 4.0 - lämnar jättarna ingen ro. Om de inte hittar lösningarna kommer någon annan att göra det. Arenan erbjuder kort sagt goda möjligheter för innovativa idéer och tempot är högt. Siemens är inget undantag och i dagarna lanserar man massivt med introduktionen av ett IoT-koncept för motorer, Simotics IQ, nya versioner av IoT-molnlösningen MindSphere (3.0) och automationsramverket TIA Portal (15). Parallellt med detta har man nyligen lanserat version 12.0 av CAD-flaggskeppet NX.

Med introduktionen av Simotics IQ har Siemens skapat ett IoT-koncept för motorer. Detta tillåter användare att överföra data som drift- och statusparametrar hos lågspänningsmotorer till MindSphere.

En finess med Siemens lösningar är att man tagit sikte på helheten. Varje lösning, varje delprocess i produktframtagnings- och eftermarknadsarbetet – oavsett om det handlar om PLM (Teamcenter), CAD (NX eller Solid Edge), simulering (Simcenter), CAM, el/elektronik (Mentor), mjukvaruutveckling (Polarion), automation och tillverkning (TIA Portal), IoT eller Big Data Analytics (MindSphere, Omneo) – bygger på grundtanken om en sömlöst kopplad kedja. En produktlivcykelbaserad helhet, helt enkelt, där data från produkter eller anläggningar i händerna på slutanvändarna kan återmatas till innovationssystemet (PLM).
De idéer om en flexibel s k Product Innovation Platform (PIP) som lanserats av analytikerna Gartner och CIMdata närmar sig.

Siemens AGs, Klaus Helmrich.

Digital Enterprise Portfolio. Alla ovan beskrivna ”delmängder” ingår i den stora mjukvaruportföljen Siemens kallar ”The Digital Enterprise Portfolio”. Och för att bryta ner de interna tendenserna till revirtänkande och ”silofiering” har man organiserat helheten i en enda stor enhet, The Digital Factory Division. Det gäller att gå före med gott exempel.
Här samsas PLM- och produktutvecklingsspecialisterna sida vid sida med tillverknings- och automationsområdets kunskapare; garnerat med de som utvecklar eftermarknadstek­nologiska lösningar kring IoT-koncept och liknande. Öppenhet ska skapa kommunikativ briljans i lösningarna, inte bara med de egna produkterna – även om det är de som är pelarna i de konceptuella uppläggen – utan också visavi tredjepartslösningar.
– För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Industri 4.0 behövs denna utökade modell för samarbete baserat på partnerskap, både externt och intern, säger Klaus Helmrich, styrelseledamot i Siemens AG/SPS IPC Drives. Detta bygger på ömsesidig respekt där storföretagen levererar plattformar och komponenter, medelstora företag utvecklar egna lösningar och affärsmodeller på denna grund och slutkunder integrerar dessa i sina digitala värdekedjor.

Fokus i den nya versionen av TIA Portal ligger på praktiska digitaliseringsfunktioner som kan förkorta ledtiderna. Dessa inkluderar integrationen av hanteringsfunktioner, anslutning och programmering av robotar.

Nya versioner av MindSphere, TIA Portal och en IoT-kopplad elmotor. Detta sagt så lanserar man alltså nu flera nyheter:

* Nya MindSphere-versionen 3.0 blir nu tillgänglig på Amazon Web Services (AWS). En viktig breddning av distributionen då Amazon får betraktas som den ledande leverantören av molntjänster. Den nya versionen har också fått en effektivare utvecklingsmiljö med ett öppet API (Application Programming Interface) och mer avancerade analysmöjligheter.

* Vidare har vi en ny är version (15) av ingenjörsramverket TIA PortalL (Totally

Integrated Automation). Fokus ligger på nya praktisk digitaliseringsfunktioner som kan förkorta ledtiderna. Dessa inkluderar integrationen av hanteringsfunktioner, anslutning och programmering av robotar.
* Med introduktionen av Simotics IQ har Siemens skapat ett IoT-koncept för motorer. Detta tillåter användare att överföra data som drift- och statusparametrar hos lågspänningsmotorer till MindSphere. Baserat på dessa data, ger Simotics IQ IoT-appen MindApp analysresultat och kan i detta tillhandahålla användbar information som underlag för rekommenderade åtgärder kring prediktiv planering av underhållsarbete eller snabbrespons på felvarningar som kan förhindra kostsamma driftstopp. Den nya generationen av Simotics SD-motorer kommer att bli den första som dra nytta av Simotics IQ.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title