Annons

IoT: Global norsk storaktör på lantbrukssidan skapar ny avancerad digital produktions-plattform byggd på AWS

Yara, som grundades 1905 i Norge, har som målsättning att föda världen och skydda planeten. Idag har företaget 28 produktionsanläggningar och 17 000 anställda världen över, bland annat då med svensk verksamhet i Köping.
– Yaras vision är enkel, men kraftfull, säger Magnus Furuholmen. Genom vår världsomspännande verksamhet försöker vi bidra till ett samverkande samhälle, en värld utan hunger, och en planet som behandlas med respekt. Genom digitaliseringen av vår produktionsplattform kan vi höja kvaliteten på våra växtnäringsprodukter, vilket kommer att leda till att fler munnar i världen kan mättas på ett hållbart sätt.

Så här ser upplägget kring Yaras nya produktionsplattform ut.

PLATTFORMEN BLIR NYCKELN
Den nya plattformen blir nyckeln i digitaliseringen av företagets produktionssystem och drar nytta av ett brett utbud av AWS tjänster. Yara kommer att använda tjänsterna AWS IoT SiteWise, AWS IoT Greengrass, AWS IoT Core, och AWS IoT Analytics för att detektera, samla och analysera data från produktionen och mäta produktivitet, pålitlighet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och innovation. Genom maskininlärningstjänster som Amazon SageMaker, kommer Yara dessutom att kunna förutse produktkvalitet och produktsammansättning, bättre balansera användningen av produktionsutrustning samt planera underhåll och reparationer, allt för att uppnå en optimal effektivitet i produktionen.
En annan del av målsättningen med projektet är att kunna använda ny teknik som drönare och robotar för att utföra arbete som kan innebära risker, exempelvis i trånga utrymmen eller på hög höjd.

ÄVEN PARTNERS KAN KOPPLA UPP SIG
Allmänt för plattformen gäller vidare att partners, distributörer och underleverantörer kommer att kunna koppla upp sig mot den för att samarbeta kring nya affärsmodeller.
– Yara är ett utmärkt exempel på hur tillverkningsindustrin i Norden kan dra nytta av digitalisering i molnet. Yara Digital Production Platform kommer inte bara att öka produktiviteten, utan också skapa nytta för de anställda genom förbättrad säkerhet, och stödja företagets långsiktiga hållbarhetsmål, säger Manuel Bohnet, ”Head of Enterprise, Nordics & Baltics”, på AWS.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title