Annons

IoT: Innovativ elvattentaxi utrustas med ABB Ability

När det gäller transportfordon av allehandaslag är IoT-relaterade lösningar numera ett inslag som syns överallt. Ett alldeles färskt exempel är den utsläppsfria vattentaxin SeaBubbles. Det futuristiskt designade fordonet visades idag framgångsrikt upp på Genèvesjön i Schweiz.
Vattentaxin innebär en milstolpe vid utvecklingen av nya transportmedel som inte påverkar miljön eller belastar den urbana infrastrukturen. Vattentaxin ska utrustas med ABB Ability Marine Advisory System – OCTOPUS, vilket är en programvarulösning som hjälper fartygsoperatörer att samla in och analysera alla relevanta data för att optimera vattentransporterna.

Framtagningen av demotaxin hade stöd av de kantonala myndigheterna i Genève samt ”Department of Energy”, ”Transport and Agriculture (DETA)”, som representerades av kantonledamöterna Luc Barthassat och Pierre Maudet, och bygger på teknik från ABB. Ytterligare tester kommer att utföras under de närmaste månaderna.

Pilotprojektet driftsätts i början av maj. ABB Ability Marine Advisory System – OCTOPUS kommer att driftsättas av pilotprojektet i början av maj.
OCTOPUS-systemet kommer att göra det möjligt för ABB att tillhandahålla SeaBubbles styrcenter realtidsdata som omfattar praktiskt taget alla aspekter av fartygens driftstatus.

Genom att lyfta huvuddelen av kroppen ut ur vattnet kommer SeaBubble att ha mycket mindre kölvatteneffekter än andra fordon i sin storlek. Det var Alain Thebault och Anders Bringdal, en seglare och vindsurfare, som startade företaget och de har redan dragit in 1,5 miljoner dollar i utvecklingskapital till projektet. Bland de som satsat pengar finns grundaren av drone-tillverkaren Parrot, Partech Ventures, och den av franska regeringen uppbackade BPI-fonden.

– Vi har städer som fastnar i trafikstockningar, det finns föroreningar överallt, och vi har något som verkligen kan hjälpa till, säger Bringdal och tillägger, ”vi har en båt som är miljövänlig, det är ljudlös och skapar inga vågor. ”

SeaBubbles har en räckvidd på drygt 12 mil. Den mest intressanta egenskapen hos den planerade konstruktionen är att den inte genererar vågor, inte ens i full fart. Det är en god egenskap i o m att den är tänkt för stadsmiljöer med kanaler.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title