Annons

IoT: Svenska Fältcom tar hem nytt stort avtal med New York

Umeåföretaget och Telia Companydotterna Fältcom har plockat hem ännu ett stort avtal för IoT-uppkopplad kollektivtrafik i New York. Avtalet leder till nyanställningar inom Fältcom.
– Vi är väldigt stolta över den nya ordern som ger oss möjligheter att öka expansionstakten genom nyanställningar. Under 2018 kommer vi att öka närvaron i USA, inte minst för att skapa nya affärer med fler amerikanska trafikmyndigheter, säger Tobias Andersson, global försäljningsdirektör på Fältcom.

Avtalet är tecknat i USA med New Yorks trafikmyndighet (New York City Department of Transportation, NYCDOT) inom den kraftigt växande marknaden för uppkopplad kollektivtrafik. Fältcom tilldelas även ett större uppdrag för att vidareutveckla lösningar för kollektivtrafiken.

Reseinformation på 16 000 busshållplatser. Ifjol valde NYCDOT Fältcoms IoT-plattform MIIPS för att inleda ett program för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid (RTPI) i New Yorks cirka 16 000 busshållplatser och via mobilappar.

Den nya ordern innebär att NYCDOT fortsätter satsningen på svensk IoT-teknik för att koppla upp kollektivtrafiken och förbättra reseinformationen i världsmetropolen. Affären omfattar uppgradering av ytterligare 120 RTPI-skyltar vid busshållplatser vilket innebär att Fältcom nu uppgraderat 350 enheter.

Fältcoms försäljningsdirektör, Tobias Andersson.

Kraftfullt växande marknad. Marknaden för uppkopplad kollektivtrafik växer kraftigt i Nordamerika i takt med att befolkningen och trafiken ökar. Smartare och beprövad teknik för övervakning, styrning och reseinformation är avgörande för att skapa bättre trafikflöden.

– Ju mer information trafikledningscentralen får in, desto bättre kan trafiken styras. Genom att analysera datan tillsammans med kunderna kan vi även skapa vi nya lösningar för nya användningsområden i trafiken, säger Tobias Andersson.

NYCDOT väljer även att tilldela Fältcom ett större utvecklingsuppdrag där nya, kundanpassade lösningar ska vidareutvecklas för att förbättra övervakningen och driftinformationen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title