Annons

Isense: Intelligenta rullbordsglidlager förenklar utrustningsövervakning

Intelligenta rullbordsglidlager – finns de? Det händer mycket i produktionsvälden idag i skenet av sensorer, mjukvaror och IoT-relaterade möjligheter till distansövervakning av tillverkningsutrustning. Igus är ett av företagen som spetsar utvecklingen i detta. Bolagets smörj- och underhållsfria polymerrundbordsglidlager är väl anpassade för tillämpningar där tillförlitligheten är högsta prioritet. Igus har utvecklat vad man kallar, ”det intelligenta rundbordsglidlagret” inom ramen för isense-serien. Poängen är att förhindra glidlagerfel och oväntade utrustningsstopp. Detta lager är utrustat med en sensor som mäter hur slitet glidlagret är och meddelar användaren när det är dags för ett byte. Med det intelligenta rundbordsglidlagret får igus ännu en produkt i den ständigt växande isense-familjen. Målet är att minska driftsavbrotten för maskinerna med förutsägande underhåll.

I kontrollbord, svetsutrustning, indexeringsbord eller motorsågar: igus-rundbord som vilar på glidlager används i första hand i tillämpningar där hög tillförlitlighet är av största vikt – ofta i kombination med höga cykelhastigheter och hög belastning. iglidur-polymerrundbordsglidlagren från igus har glidelement mellan de inre och yttre glidlagerringarna, som är tillverkade av aluminium eller rostfritt stål. De underhållsfria glidelementen är tillverkade av högpresterande iglidur J-plast för minimerad nötning och friktion utan behov av smörjmedel. igus har utvecklat ett intelligent rundbordsglidlager (SRB), isense PRT.W.

– En nötningssensor är monterad i en skåra under glidelementen som mäter SRB-huvudringens axiella nedgång till följd av slitning. Den informationen skickas sedan vidare till icom-kommunikationsmodulen, förklarar René Achnitz, chef för affärsenheten för iglidur-glidlager. När informationen har jämförts med en förbestämd tillämpningsbaserad slitningsintervall, går det att i god tid avgöra när det är dags att byta ut glidlagren via icom-modulen.
Kommunikationsmodulen hämtar data från sensorn och vidarebefordrar informationen till användarens valda slutenhet via WLAN. Det gör det möjligt att byta ut delarna i god tid utan att oplanerade maskinstillestånd uppstår, vilket gör produktionskedjan säkrare och tillförlitligare.

Isense: enklare förutsägande underhåll. Igus har tillverkat ett flertal olika sensorer och övervakningsmoduler under produktfamiljsnamnet ”isense” under de senaste åren, allt för att göra plastlösningar intelligentare och produktionsprocesserna smidigare och tillförlitligare. Förutom isense PRT.W. har motion plastics-specialisten även mätsystem för drylin-linjärstyrning, energikedjor och kablar som skickar informationen till icom-kommunikationsmodulen. Modulen samlar in alla värden från respektive isense-system, till exempel e-kedjornas hastighet och acceleration, de flexibla chainflex-kablarnas elektriska egenskaper eller linjärstyrningens och rundbordsglidlagrens nötningsvärden, och skickar de insamlade värdena till användaren.

Data kan hämtas via webbläsaren. Eftersom bara en trådlös icom-modul behövs för flera olika system är det ännu enklare att integrera den i produktionslinjen. Dessutom kan användarna ansluta statusövervakande och datagenererande enheter från andra tillverkare till icom-modulen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title