Annons

iStone årets bästa europeiska Infor M3-partner

Klart är att iStone inte är någon liten spelare i Inforsfären. Man är till och med den största oberoende Infor M3-partnern i världen, med fler än 350 certifierade M3-konsulter. Kompetensen är bred och täcker ett spektrum av många olika kunder och industrier globalt. Bolaget är också involverade i Infors globala utveckling av M3 för att bidra till en ännu vassare lösning.

Lång M3-historia. Som Inforpartner har iStone har en lång historia av att jobba med globala kunder inom M3. I januari 2018 blev bolaget uppköpt av danska Columbus och, menar man, ”den kombinerade styrkan av de två bolagen kommer att stärka kundrelationerna globalt inom M3”.
Koncernchefen, Thomas Honoré, tillägger att priset från Infor visar på förmåga att leverera värde och ett livslångt åtagande med våra kunder”.
– Samtidigt påvisar priset våra medarbetares styrka att alltid bidra med värde till kunden, säger Columbus koncernchef.
Den nordiska Inforpartnern får vidare starkt beröm från Neil Wilson, VP och ansvarig för ”Global Alliances” på Infor.
– Våra Alliancepartners fortsätter att investera och växa sin affär i en snabb takt för att möta våra globala kunders dynamiska behov. Vi är otroligt stolta över vad partners som iStone har åstadkommit under året, men våra kunder är de stora vinnarna då de inser värdet av att jobba i vårt ekosystem i digitala transformationsprojekt som ger dem ett förbättrat utfall, säger han.

                                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title