Annons

IT & OT och 5G-styrda robotar… ABB och Ericsson banar väg för digital omställning av industrin

Den simultana ordern kommer i realtid att levereras via Swisscoms 5G-nätverk som är utrustat med teknologi från Ericsson och som visas på videoskärmar på båda platserna. Genom ett flerårigt teknologiskt samarbete har ABB och Ericsson utvecklat den grundläggande teknologin som krävs för att kunna ansluta maskiner via ett 5G mobilnät.
– ABB kommer att fortsätta driva den digitala omställningen av industrin genom att investera i innovativa lösningar och produkter. Vårt partnerskap med Ericsson och Swisscom hjälper oss att utnyttja den fulla potentialen inom 5G-teknologin för industriell tillverkning, säger Peter Voser, VD och ordförande för ABB.

Lättare att koppla upp robotar i molnet
Han påpekade också att ABB arbetar kontinuerligt mot målet att automatisera industrier inom sina kundsegment. Som det första företaget i världen gjorde t ex ABB det möjligt att fjärrkontrollera en färja över Helsingfors hamn i slutet av 2019. 5G är en möjliggörande teknologi som kommer att bidra till att driva den digitala omställningen av industrier, öka produktivitet, effektivitet och kvalitet inom tillverkning över hela världen.
Sami Atiya, chef för ABBs affärsområde ”Robotics and Discrete Automation” tillägger:
– Trådlös 5G-teknologi gör det lättare att koppla upp robotar till molnet och fabrikens automationssystem, vilket möjliggör snabbare tillgång till mer data och bättre beslutsfattande baserat på insikter som förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten genom hela produktionscykeln. Flexibiliteten ökar väsentligt när vi ersätter traditionella uppkopplingar med 5G-mobilnät.

Ekholm: Stora vinster kan göras både gällande IT och OT
Ericssons koncernchef, Börje Ekholm, menar vidare att man med denna teknologi banar företag vägen för att möjliggöra maximal flexibilitet för maskiner på fabriksgolven. Genom att använda 5G-nätverk kan distribution och drift av stora flottor med autonoma maskiner och robotar bli verklighet.
– 5G-teknologiska samarbeten och partnerskap mellan företag, industri, statsförvaltning och samhälle är nyckeln till att utveckla den digitala ekonomin. Genom att uppmuntra och möjliggöra partnerskap kan ny digital utveckling och lösningar som gynnar globala och nationella ekonomier och företag inom alla skalor upptäckas, säger Ekholm.
I detta har han förstås alldeles rätt och det finns bitar som kan föra med sig en rad värdefulla vinster. Sett ur en industriell tillverkningssynvinkel kan t ex en fördel med 5G vara att man istället för att en kontrollenhet har ett syfte och styr en annan enhet kan ersättas med en central resurs. Flertalet enheter kan styras genom denna centrala resurs, vilket minskar kostnaderna för att hantera och underhålla såväl OT- (Operationell Teknik) som IT-system, globalt.

”Tiden inne att gå över till 5G”
Swisscoms VD, Urs Schaeppi, kommenterade också saken:
– Den gemensamma uppvisningen använder vårt 5G-nätverk live i Davos. Det ger en inblick i vilken kapacitet och vilka olika möjligheter 5G skapar inom tillverkning och robotteknik. Tiden är nu inne för att gå över till 5G, sa han.
En klok synpunkt, även det ska påpekas att 5G ännu har en bit kvar innan tekniken sitter på plats i den svenska telekominfrastrukturen, där man ännu mest befinner sig i pilotfaser med smärre lokala installationer.

Upplagt för branschledande helhetskoncept
Det nära samarbetet mellan Ericsson och ABB kring 5G, i kombination med att både ABB och Ericsson har partnerskap på PLM-sidan med Dassault Systemes och deras 3DEXPERIENCE plattform, borde rätt drivet kunna skapa konkurrensfördelar för kompletta produktframtagningskoncept. Dessa upplägg har t o m förutsättningar att spetsa utvecklingen på Industri 4.0-området, även om konkurrensen från framför allt Siemens Digital Industries blir ett tufft motstånd att ”bita i”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title