Annons

Japanska ståljätten Nippon Steel köper svenska OVAKO

Japanska jätten Nippon Steel köper den svenska ståltillverkaren Ovako från det svenska riskkapitalbolaget Triton. Det som tilltalat Nippon Steel är Ovakos position som en global teknologisk ledare inom högrent stål för rullager och andra avancerade applikationer.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
- Triton har varit ägare till Ovako i mer än sju år och det är nu en lämplig tid för en industriell ägare att fortsätta utveckla Ovako", säger Joakim Olsson, styrelseordförande i Ovako.

Nippon Steel är en av världens största stålproducenter. Hela Nippon Steel-gruppen, NSSMC, har produktion i mer än 15 länder, varav 12 stålverk bara i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 rapporterade NSSMC en råstålproduktion på 45 miljoner ton.
Om affären med Ovako går i lås hamnar 100 procent av den svenska stålproducenten i japanska händer. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande.

Tar sikte på globalt ledarskap. – Ovako är världsledande ur teknologisk synvinkel när det gäller stål för bärande konstruktioner och andra avancerade applikationer, säger Kosei Shindo, VD för NSSMC. Vårt mål med Ovakoköpet är att stärka och utöka vår globala verksamhet och vässa vår teknik, produktkvalitet och produktutvecklingsförmåga för specialstål. Vi räknar också med att säkra en bas för tillverkning och försäljning i Europa som stärker oss globalt.

– Ovakos senaste satsningar har resulterat i nya affärer, ökade marknadsandelar, ökad efterfrågan från kunder och förbättrad effektivitet och lönsamhet, hävdar Ovakos koncernchef, Marcus Hedblom.

Förbättrad produktutveckling. Ovako har under de senaste åren genomfört ett antal viktiga förbättringar, som tydliga segmentstrategier, ökad produktionseffektivitet, förbättrade  säkerhetsprogram, investeringar i produktutveckling, inrättande av en ny global försäljningsorganisation och lansering av digitala verktyg för att förbättra försäljningen. Detta har resulterat i nya affärer, ökade marknadsandelar, ökad efterfrågan från kunder och förbättrad effektivitet och lönsamhet, hävdar Ovakos koncernchef, Marcus Hedblom.
– Jag är mycket nöjd med att Ovako nu kommer att bli en del av Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. Det är en stark industriell ägare och en tydlig teknikledare inom den globala stålindustrin. Vårt mål är att fortsätta växa under de närmaste åren och vi förväntar oss att med NSSMCs stöd och tekniska ledarskap kommer att kunna ge ännu mer värde till våra kunder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title