Annons

Jättebesparingar med 3D-printade verktyg på Volkswagen

Det numera av Volkswagen Group helägda VW Autoeuropa - som producerar fordonsmodellerna Seat Alhambra, Volkswagen Sharan och T-Roc - har med hjälp av 3D-printteknik effektiviserat tillverkningen av produktionsverktyg. Och det är inga små vinster vi talar om. Med en årlig produktionsnivå på 100 000 bilar har man med hjälp av 3D-printtillverkaren Ultimaker lyckats få ner monterings- och verktygskostnaderna med 95 procent. Av de verktyg som tidigare tillverkades av externa parter, printas nu 93 procent ut av företaget självt.

En 3D-skrivare kan användas inom en mängd olika områden – i Volkswagen Autoeuropas fall handlar det om att effektivisera produktionskedjan i anläggningen i Portugal. Detta görs genom att Ultimakers 3D-skrivare används för att skapa produktionsverktyg såsom jiggar och fixturer. Bland annat har Volkswagen Autoeuropa konstruerat och skrivit ut en jig som både underlättar och skyddar mot repor i samband med att hjulbultar skall monteras. Tidigare har en liknande jig beställts från tredje part, men nu använder företaget Ultimakers 3D-skrivare för att istället skriva ut jiggen på plats.

Insparade mångmiljonbelopp. Miguel José, processingenjör på Volkswagen Autoeuropa, berättar att man hittills under 2017, räknat fram till och med november, har sparat 325 000 euro, alltså ca 3,3 miljoner kronor, genom att använda sig av 3D-utskrivna verktyg i produktionen.

– Sen vi har börjat använda oss av Ultimakers 3D-skrivare i våra processer, producerar vi 93 procent av det som tidigare sköttes externt in-house istället. Förutom besparingar i kostnader och tid så är verktygen dessutom mer komplexa och ergonomiska. Och inte minst är de mer användbara då vi kan skräddarsy dem efter våra behov, säger​ ​Luis​ ​Pascoa,​ ​som ansvarar för pilotprojekt ​på​ ​Volkswagen​ ​Autoeuropa.

– Vi är förstås väldig nöjda med att ha lyckats förse bolaget med ett så innovativt och kostnadsbesparande användningsområde för Ultimaker. Vi ser att allt fler aktörer går från att använda 3D-skrivare för enbart prototyper, till att även skriva ut jiggar och fixturer för att effektivisera produktionskedjan. Det här tror vi är framtiden för tillverkningsindustrin säger Paul Heiden, senior VP Product Management, på Ultimaker.

Stor nytta för fordonsindustrin. Fallet​ ​med​ VW​ ​Autoeuropa​ ​illustrerar​ ​väl ​3D-printteknikens​ stora nytta för bilindustrin.​ ​Även​ ​fast​ ​denna teknologi​ ​traditionellt​ ​sett​ ​varit​ ​mer​ ​associerad​ ​med​ ​att​ ​skapa​ ​prototyper,​ ​har​ ​den​ lika ​stor​ ​potential​ ​för​ ​tillverkningsföretag​ ​då​ ​den möjliggör tillverkning av verktyg, jiggar,​ ​fixturer​ ​och​ ​andra​ ​hjälpmedel​.​​ Denna process är både mer kostnadseffektiv och ger kortare ledtider i jämförelse med traditionell tillverkning.

Allt detta bekräftas av forskarvärlden.
– 3D-printning möjliggör en stor potential med avseende på bl.a. ledtidsreduktion och större hållbarhet vid tillverkning av produktionsverktyg. Vi har lyckats visa att det går att reducera ledtiden mer än 50 procent och minska materialanvändning med ca 30 procent, säger Nader Asnafi, professor med mångårig erfarenhet från svensk fordonsindustri vid Örebro universitet.

95-procentiga kostnadsreduktioner. Den tidigare jiggen, som alltså sätts fast i hjulhuset och skyddar själva hjulet under montering, producerades tidigare externt för en kostnad på 800 euro (ca 8 000 kr). När VW Autoeuropa nu istället använder 3D-skrivare från Ultimaker för att skriva ut jiggen på plats i fabriken, kostar den 21 uro vilket innebär en kostnadsbesparing på 95 procent. Tiden för att utveckla och ta fram jiggen har också kortats från 56 till 10 dagar. Volkswagen Autoeuropa började att använda sig av en Ultimaker i 2014, men allteftersom behovet har växt har man ökat på antalet skrivare. Idag finns 7 st Ultimaker-skrivare på plats som totalt skriver ut 93 procent av alla verktyg in-house. De årliga besparingarna har ökat från 150 000 euro (2016) till 325 000 (2017).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title