Annons

Jobro köper Prototals plåtverksamhet

Tillverkaren av avancerade plåtdetaljer och prototyper, ulricehamnsbolaget Jobro, köper Prototals plåtverksamhet. Bolaget får därmed ca 100 medarbetare och en årsomsättning på 160 miljoner.  – Prototals verksamhet har resulterat i långvariga kundrelationer. Förvärvet kommer nu att göra oss till en än mer komplett och konkurrenskraftig leverantör, säger Jobros VD Tobias Ludvigsson.

Jobro är idag en av landets ledande tillverkare av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer. Bolagets ambition är att expandera sin verksamhet och bli en av Europas ledande på sitt område. Det är ur detta perspektiuv affären ska ses. Genom köpet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Verksamheterna kompletterar varandra både avseende produktionsteknologi och kunder. Genom förvärvet kommer Jobro att disponera över en adderande teknologi, som är speciellt lämpad för riktigt låga volymer samt för formning av vissa speciella material.

Ett starkt erbjudande. En annan effekt handlar om ett bredare kundunderlag. Efter köpet kommer Jobro serva kunder inom fordonsindustrin, byggsektorn, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin. Tillverkningen kommer fortsatt att ske i både Ulricehamn och Jönköping. Ambitionen är att stärka och expandera verksamheterna på båda tillverkningsställena.

– Prototals verksamhet har ett starkt erbjudande samt en kompetent organisation vilket resulterat i långvariga kundrelationer. Jobros omfattande satsningar på maskinpark, process och metodutveckling samt fokuserat marknadsarbete har gjort att vi idag är en betydande TS-certifierad leverantör till Europas biltillverkare. Förvärvet av Prototals plåtverksamhet kommer nu att göra oss till en än mer komplett och konkurrenskraftig leverantör till gagn för våra kunder. säger Tobias Ludvigsson.

– Genom att vår plåtdel nu blir en del av ett större och bredare utbud mot marknaden kommer verksamheten i Jönköping att få bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har under en tid sett hur Jobro utvecklar sin verksamhet på ett positivt sätt och är övertygade om att vår spetskompetens inom vår del av plåtformningen kommer att kunna bidraga till fortsatt expansion både vad det gäller applikationer och kunder, säger  Henrik Lundell VD på Prototal.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title