Annons

Kan lågkod-plattformar göra någon nytta inom PLM? Om Mendix och värdet av de nya Workflow-modulerna

Allmänt är en lågkodplattform en lösning som ger tillgång till alla ingående bitar i produktframtagningens värdekedja. Utvecklingsplattformar med lågkod, eller t o m ingen kod alls, ger en slags visuell miljö som tillåter användarna att skapa allt ifrån kompletta företagsapplikationer till specifikt anpassade instrumentbrädor för personer som jobbar inom ramen för produktutveckling och tillverkning. Bara genom att ”dra och släppa” applikationskomponenter, koppla ihop dem kan man skapa mobil- eller webbappar av detta.

– Betydelsen av den här Mendix-utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop. Historiskt sett har arbetsflödes- och BPM-verktyg varit fantastiska på processautomation, men saknar förmågan att definiera rika användargränssnitt för varje enhet och förmågan att definiera komplexa datamodeller och integrationer, säger Johan den Haan, Mendix CTO och R&D-chef.

Från CAD-modeller till BOMar och OT
Man behöver kort sagt inte kunna kodspråk för att få ihop en instrumentbräda, som relaterat till PLM-området exempelvis kan visa aktuella statusrapporter om CAD-modeller, simuleringsresultat, BOM-listor, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”), kostnadsutvärderingar och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten.
Man konstruerar alltså inget i lågkodmiljön, utan den innehåller algoritmer för att knyta ihop metadata, visualisera dem och t o m addera alerts – åtgärder relaterat till avvikelser – i allt som ingår i en produktframtagningsprocess.

Så här beskriver respekterade analytikern Gartner saken:
En LCAP (Low-Code Application Platforms) skapar vanligtvis metadata och tolkar dessa metadata vid körning och abstraherar den underliggande serverinfrastrukturen för att underlätta användningen; många tillåter också valfria procedurprogrammerings-tillägg.
LCAP stöder:
• UI-funktioner, gränssnitt, via responsiva webb- och mobilappar
• Orkesterering eller ”koreografi” av sidor, affärsprocesser och beslut eller affärsregler
• Inbyggda databaser
• Distribution av applikationer med en enda knapptryckning

Gartner Magic Quadrant for Low-Code Enterprise Application Platforms har haft med Mendix som ledare fem år i rad (bilden ovan visar 2021 års Magic Quadrant i augusti 2021. Mendix har också utsetts till en ledare i Gartner Magic Quadrant for Multiexperience Development i tre år i rad.

Knyter samman och kombinerar ett brett ekosystem av mjukvaror
Poängen med Siemens Mendix-lösning är framför allt att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Från CAD-flaggskeppet NX, simuleringslösningen Simcenter, och BOMar på PLM-plattformen Teamcenter till tillverkningshanterings-upplägg i Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) och OT-data (Operationell Teknik, ”driftsdata”) från verkstadsgolvet.
Men det stannar inte där: man kan plocka in insikter baserat på fakta från i princip vilket program som helst–även utanför Siemens-sfären–via Mendix ekosystem, som innehåller färdiga APIer till t ex SAP’s eller Ansys mjukvaror.

I detta kan man monitorera, alerta, titta på 3D-assemblies, variantkonfigurationer, systemupplägg, utlösa prediktiva underhållsåtgärder, skapa arbetsflöden och plocka data från andra utvecklares mjukvaror som finns i produktionsapparaten.
– Att lösa problem med digitalisering och automatisering av affärsprocesser är en central fråga för varje företags CIO, säger Johan den Haan. ”Vårt integrerade tillvägagångssätt täpper till gapet mellan den verkligheten för många organisationer, där flödet av affärslogik ligger hos enskilda intressenter – vilket gör revision och optimering av processer mycket svåra – och ITs förmåga att erbjuda stöd och översyn. Workflow Editor fångar och dokumenterar tyst institutionell kunskap som kan testas och verifieras genom DevOps-testcykeln.”

Lågkodmiljön innehåller algoritmer för att knyta ihop metadata, visualisera dem och t o m addera alerts – åtgärder relaterat till avvikelser – i allt som ingår i en produktframtagningsprocess.

Vad är poängen med de nya arbetsflödena?
Dagens stora nyhet på området är alltså att Siemens lagt till Mendix Workflow och gjort den allmänt tillgänglig.  Vad är huvudpoängen med att lägga till det nya arbetsflödet för processautomation till Mendix? Vad ger det konkret som inte fanns där tidigare?
– Betydelsen av den här utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop. Historiskt sett har arbetsflödes- och BPM-verktyg varit fantastiska på processautomation, men saknar förmågan att definiera rika användargränssnitt för varje enhet och förmågan att definiera komplexa datamodeller och integrationer, säger Johan den Haan, och fortsätter:

– Lågkod-plattformen har å andra sidan historiskt fokuserat på applikationsutveckling med rika UI- och datamodeller, men saknat ordentligt stöd för utdragna, långvariga processer och intelligent automation. Med möjligheten att modellera arbetsflöden i Mendix-plattformen, inklusive en hel rad AI-tjänster för att definiera smarta arbetsflöden, kombineras det bästa av två världar. Utöver det förbättras utvecklarupplevelsen väldigt mycket och även utvecklingshastigheten, eftersom ändringar som görs i användargränssnittet eller datamodeller automatiskt sprids till arbetsflöden och tvärtom.
Han påpekar vidare att den utökade funktionalitet i Workflow ger utvecklare möjlighet att optimera och digitalisera komplex affärslogik över externa tjänster, flera slutanvändare och företagsdata i allmänhet.

Med utrullningen av Workflow  kommer också en förbättrad arkitektur och nya funktioner som finjusterats under omfattande betatester. Detta finns nu tillgängligt i både Mendix Studio’s och Mendix Studio Pro’s utvecklarmiljöer.
– Workflow möjliggör bättre och mer omfattander samarbete mellan affärsexperter och IT-proffs för att upptäcka, designa, bygga och optimera affärsprocesser med företagsomfattande automatisering, summerar Mendix’ CTO, och fortsätter: ”Genom att använda det visuella modelleringsspråket för Mendix, integrerar Workflow sömlöst användarcentrerade och systemuppgifter, data och tredjepartstjänster för att digitalisera processer i företagets applikationslandskap. Dessutom har Workflow Commons, en modul tillgänglig via Mendix Marketplace, anpassningsbara, färdiga att använda mallar, sidor, instrumentpaneler och smarta tjänster för att kickstarta intelligent automatisering i hela företaget.”

Exempel på en arbetsflödes-process i Mendix-miljön.

Vilka är det strategiska vinsterna med en automatiserad process?
Arbetsflödet är förstås en av de viktigaste parametrarna i digital transformation. Mycket förändras när man går över från manuella och analoga processer till digitala flöden med processautomation. Här menar nu Mendix att intelligent automation, byggd på molnbaserad skalbarhet och snabbare och fler implementeringar med färre resurser, ger viktiga vinster och konkurrensfördelar i dagens ”digital-först-ekonomi”.
Viktiga analytiker, som Deloitte och Forrester håller med, men de senare noterar att upptaget av lågkod ännu befinner sig i tidiga skeden. Forrester rapporterar t ex att affärskritisk processautomatisering fortfarande befinner sig på närmast jungfruelig mark, med nästan 77 % av företagen som är beroende av pappersprocesser och e-post och 63 % är beroende av Excel-program och kalkylblad.

Även Gartners analytiker understryker den ekonomiska nödvändigheten att automatisera komplexa affärsprocesser, och menar att denna funktion är en ”kritisk komponent” när man utvärderar en lågkod-plattform. Andra Gartner-rön säger att företagens behov av att skala, ska vi kalla det ”hyperautomatisering”, kommer att vara en av de främsta drivkrafterna för att använda lågkod fram till 2022.

I detta menar sig Mendix kunna hjälpa till med sin nya lösning. Före Mendix Workflow har händelsedriven digitalisering varit svår att hantera och skala över hela företaget, konstaterar Hans de Visser, VP och produktledare inom R&D på Mendix:
– Vi har implementerat Workflow som en kärnfunktion inom plattformen, säger han och fortsätter: ”Det är inte en fastskruvad funktion för punktlösningar som robotprocessautomation eller programvara för affärsprocesshantering, utan en integrerad, inbyggd förmåga. Workflow Editor erbjuder företagsomfattande synlighet och aviseringar om automatiserade processer i hela organisationen, och lagrar exekveringsdata i ett tillgängligt standardformat. Och det befriar utvecklare från att återuppfinna hjulet genom att återanvända definierade processer och kärnverksamhetsdata, utnyttja samma processdrivna styrning, kontroll och tillsyn som ingjuter varje lösning som utvecklats på Mendix företags lågkodsplattform.”

En Mendix casestory: Mammoet
På användarsidan har Mendix-mjukvaran skördat en hel del framgångar både tekniskt och kommersiellt. I det senare fallet kan noteras att lösningen för närvarande används av mer än 4,000 företag i 46 länder.

Ett av dessa är Mammoet, som är en global aktör inom tunglyftslogistik och transport. De har använt Mendix-strategin för processautomation för att påskynda och rationalisera IT-stöd och systemfunktionalitet över verksamheter i 45 länder.
– Mendix-plattformen gjorde det möjligt för Mammoet att integrera backend SAP-data med digitala arbetsorder, insamling av tidrapporter, checklistor för varv och lagerförsörjning och förfrågningar om teknisk support, säger Gerrit Dekker, Mammoets CIO, och tillgägger: ”Vi ser fram emot att utnyttja Mendix Workflow. Redan har den framgångsrika implementeringen av processautomation medfört nya effektivitetsvinster till vår globala verksamhet. Det möjliggör också pågående innovation genom att automatisera CO2-rapporteringsdata från vår installerade bas av IoT-sensorer och enheter.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title