Annons

Kan man ha nytta av AR i produktutvecklingen?

Få PLM-spelare har positionerat sig så tydligt inom IoT- och AR-sfären (Augmented Reality) som PTC. Bolaget har dessutom arbetat hårt på att integrera sin PLM-svit Windchill, med CAD-lösningen CREO och IoT-plattformen ThingWorx och i detta skapat en väl sammankopplad kedja av lösningar som av flera analytiker utpekats som ledande.
Detta arbete fortsätter man intensivt att vidareutveckla, inte minst då AR-bitarna och idag annonserar PTC flera nyheter med bäring på detta. Creo AR Design Share heter den senaste innovationen. Det handlar om lösningar för att använda AR i produktutvecklings- och konstruktionsarbetet.

Vilken nytta kan man ha av AR i produktutvecklingen? Det är en kärnfråga i sammanhanget och man kan nu glömma tiden med caves och darriga VR/AR-produkter, som var ytterligt svåra att hantera på ett till den fysiska verkligheten korresponderande vis. Med AR a la PTC har flera steg tagits som gör att nyttan de facto kan manifesteras. Både konstruktörer och ingenjörer kan idag med dessa lösningar mer fruktbart, direkt från CAD-programmet (Creo) dela sina konstruktioner med partners i utvecklingsarbetet, uppleva sin produkt i större skala och bättre samarbeta med kollegor överallt i världen.

Lättanvända AR-funktioner. Detta menar PTC nu att man kan göra med Creo. Det är den enda med lättanvända AR-funktioner integrerade i programvaran. ”Med Creo AR Design Share, som drivs av ThingWorx Studio-lösningen, kan användarna enkelt skapa och dela upplevelser,” skriver bolaget i sitt pressmaterial.

– Creo AR Design Share tar en komplex teknik och gör den lätt att använda och tillgänglig på ett sätt som gör det möjligt för företag att fundamentalt ändra hur de utformar och utvecklar sina produkter, säger Mike Campbell, EVP, ThingWorx Platform, PTC.

– Med AR, skapas mönster i full skala och i verkligt sammanhang, vilket ger ett perspektiv som normalt förloras på en 2D-skärm. Dessa AR-möjligheter kan i sista hand spara företag tid, pengar och ansträngningar.

 

PLM&ERP News ska få en demo av de nya kapabiliteterna inom kort och vi återkommer med en rapport.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title