Annons

Kan privat 5G låsa upp potentialen i industriell AI? Red Hat och Intel har en lösning…

Hur ser potentialen ut för privat 5G för att driva på industriell artificiell intelligens (AI)? Riktigt bra, hävdar Red Hats Kelly Switt, Global Head of Intelligent Edge, i dagens gästkrönika. Hon menar att privata 5G-system kan öka operationell effektivitet och produktivitet inom hela det industriella ekosystemet. Med virtualiserade och molnbaserade nätverksfunktioner kan privat 5G ge låg latens, hög data-genomströmning och förbättrad tillförlitlighet.
Tillsammans med Intel har Red Hat utvecklat en lösning som möjliggör införlivande av AI i fabriksapplikationer, vilket Smitt illustrerar med exempel på praktiska tillämpningar inom vindkraftverks-säkerhet, logistikhantering med inomhusdrönare och hantering av oljeutsläpp. Vad företagen gjort är att skapa en referenslösning som kombinerar Red Hats OpenShift-plattform och Intels FlexRAN-mjukvara för att köra edge/cloud computing-arbetsbelastningar på privata 5G-nätverk. Lösningen kan också stödja appar från tredje part och ge förbättrad säkerhet för industriella användningsfall.
Bakgrunden är att det industriella ekosystemet utvecklas i en otrolig takt just nu – parallellt erbjuder den snabba teknikutvecklingen och adoptionscyklerna mycket goda möjligheter för ökad operationell effektivitet och produktivitet.
”Men för att lyckas med detta behöver tillverkare den typ av avancerad anslutning som varken lokal kabeldragning eller ethernet kan erbjuda. Här kommer privat 5G in i bilden,” noterar Kelly Switt, och fortsätter: ”Privata 5G-system erbjuder enhetliga nätverksfunktioner och applikationsanslutning närmare slutanvändarna, tack vare virtualiserade och molnbaserade radioaccessnätverk (RAN) och 5G-core (5GC)-implementeringar sammankopplade av öppna standardbaserade gränssnitt. Privat 5G kan leverera den låga latens, höga data-genomströmning, utökade täckning, förbättrade tillförlitlighet, integritet och säkerhet som tillverkare behöver. När det levereras med hjälp av en utbyggbar molnbaserad applikationsplattform, kan artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML) införlivas i applikationer och verksamheter. Detta kommer att förändra varje del av ett företag.”

Privat 5G är dock inte en statisk teknologi, utan den kommer att behöva växa, expandera och byta riktningar när affärsbehoven utvecklas. Tillämpningar som expanderar datacenter, möjliggör hybrid- och multimolnstrategier, den industriella nätverkskanten, smarta städer och mer fortsätter att utvecklas. För att möta denna utmaning behöver organisationer äkta moln- och edge-baserade privata 5G-lösningar för kostnadseffektiva och användarvänliga industriella samt vertikala distributioner. Detta möjliggör för tillverkare att lättare dra nytta av den enorma intäktsmöjlighet som AI-aktiverade mjukvarudefinierade verksamheter och fabriker erbjuder.

Tillsammans med Intel har vi skapat en lösning som kan utvidgas eller anpassas med hjälp av tredjepartsinnovationer, från båda företagens partnerekosystem. Lösningen är dessutom möjlig att utveckla utan att tumma på dataprestanda för AI-applikationer och arbetsbelastningar.

Tillhandahåller det som krävs för att införliva AI på fabriksgolvet
Hur ser då detta ut? När det är implementerat kan ett privat 5G-nätverk tillhandahålla anslutningen, verktygen och applikationerna som krävs för att införliva AI på fabriksgolvet. Detta genom att köra på en moderniserad, automatiserad, skalbar och hanterbar molnbaserad plattform med förbättrade säkerhetsfunktioner. Tillämpningar kan inkludera till exempel: prediktivt underhåll, mobila sensorer för dataextraktion, samt AI-anslutna enheter med ökad smidighet.

Låt oss titta på hur detta ser ut i praktiken:
Minsait (bilden ovan), ett Indra-företag, har tagit den gemensamma lösningen från Red Hat och Intel till marknaden och har redan sett fördelarna i flera edge- och AI-aktiverade tillämpningar, inklusive:

  • Vindkraftverk, för vilt- och branddetektering: hjälper till att skydda vilda djur i vindkraftparker, samtidigt som driftskostnaderna reduceras avsevärt. Genom AI kan det upptäcka skyddade fåglar och fatta beslut i realtid för att undvika kollisioner. En annan funktion är snabb och pålitlig detektering av skogsbränder eller närliggande incidenter genom artificiell syn.
  • Hantering av logistikanläggningar med hjälp av inomhusdrönare: Detta har möjliggjort ett nytt hanteringssystem för logistikanläggningar som är anslutet, flexibelt och mångsidigt. Baserat på implementeringen av en ny industriell drönare är detta system intelligent och kapabelt att arbeta i samverkan och säkert i en inomhusmiljö tillsammans med människor. Detta system tillhandahåller sökning, lagerhantering och spårbarhet, med möjlighet att skalas upp med nya funktioner. Denna lösning kan också möjliggöra att företagets intelligenta mobila enheter kan fungera kontinuerligt och autonomt utan att någon åtgärd krävs från systemoperatören.
  • Hantering av oljeutsläpp: Användning av 5G i oljeraffinaderier eller på offshore-plattformar och hamnar bidrar till bättre underhåll. Det hjälper till att ge den säkerhet som krävs via kameror med AI-algoritmer som kan stödjas av robotar eller drönare.

Det kan också användas för att upptäcka oljeutsläpp vid hamnar med hjälp av data från sensorer och radar med infraröda kameror.

Privat 5G är nyckeln till ökad effektivitet och produktivitet inom tillverkningssektorn. Med moderna och skalbara lösningar gör det att AI-aktivera en mängd olika tillämpningar. Dessa teknologiska framsteg öppnar dörren för en ny era av effektivitet och innovation inom industriell automation och AI.

Av Kelly Switt, Red Hat,
Global Head of Intelligent Edge

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title