Annons

VASS uppdatering SIEMENS MES: ”Som en blåkopia på Gartners analys av de tekniska trenderna och de behov dessa skapar”

OPCENTER EXECUTION DISCRETE 2301. Vad händer i MES-världen (Manufacturing Execution Systems) och hur står sig välkända leverantörer gentemot de teknologiska trenderna? Det finns flera intressanta svar på dessa frågor, men en av de mest spännande aspekterna på utvecklingen står analytikern Gartner för. Teknologiska förändringar står bakom vad analytikern menar är fråga om fundamentala skiften som utmanar detta tillverkningsrelaterade områdes status. Vilka är dessa?
• Först och främst pekar Gartner på att leverantörerna ökar sin användning av PaaS-arkitekturer (Platform-as-a-Service) och utveckling av appar med låg kod, alternativt ingen kod.
• Molnbaserade system som är tillgängliga överallt växer i betydelse, underbyggt av Covid-pandemin. Leverantörer som har anammat denna trend har ett betydande försprång jämfört med andra.
• IIoT- och ”edge”-funktioner fortsätter att utvecklas. När dessa lösningar mognar och slutanvändartillverkare genererar nya, skalbara användningsfall utöver att bara övervaka utrustningens tillstånd, kommer skillnaden mellan IIoT-applikationer och traditionella MES-applikationer att fortsätta att suddas ut.
Vad som är slående i Gartners analys är hur dessa trender närmast ser ut som en blåpkopia på de lösningar som Siemens Digital Industries satsat hårt på att utveckla; inte minst i den allra senaste versionen av Opcenter Execution Discrete 2301. Lösningen är en del av Siemens Xcelerator-portföljen. Därmed är den sömlöst kopplad till produktutvecklings-lösningarna ifråga om sånt som CAD, PDM, simulering, lågkod-mjukvaran Mendix och inte minst hårdvarubitarna i tillverkningsutrustningen. Klappat, integrerat och klart, specifikt med makroområden dedikerade till att utföra sekventiella diskreta tillverkningsfunktioner för att producera den önskade produkten.

Siemens Opcenter är en helhetslösning där utgångspunkten är att göra det möjligt för tillverkare att genomföra strategier för fullständig digitalisering av tillverkningsverksamheten. Lösningen finns för både diskreta och processindustriella tillverkningsområden. Vi talar i detta om sammanhängande portfölj er av mjukvarulösningar för styrning av tillverkningsverksamhet. Den akronym som brukar användas för detta är MOM, vilket står för ”Manufacturing Operations Management”.

Opcenter Execution Discrete erbjuder en komplett uppsättning applikationer för att effektivt hantera de huvudsakliga tillverkningsprocesserna för OEM-tillverkare av fordon och komplexa Tier 1-leverantörer, såsom processflödeskontroll och realtidsupplösning av BoP på produktvarians, med användning av både produktionens och produktens digitala tvilling. . Den använder ett modulärt tillvägagångssätt som kombinerar flera appar, fullt konfigurerbara och lätt utbyggbara för att bättre svara på individuella kunders behov.

Fortsatt tunga investeringar i MOM-portföljen
Hur står sig då Opcenter konkurrensen? Bra, får man säga. Enligt Gartners 2022-positionering I Magiska Kvadranten (maj 20229) har Siemens Digital Industries Softwares Opcenter Execution-produkter bred användning inom flera tillverkningsdiscipliner: ”Nästan två tredjedelar av dess kunder tenderar att vara inom elektronik/halvledare, biovetenskap, mat och dryck och allmän tillverkning av diskret/repetitivt flöde/batch. Dess verksamhet är geografiskt diversifierad.

Siemens fortsätter att investera över hela Opcenter-portföljen i UX-harmonisering, moln, dataanalys, tillägg med lågkod/no-kod och ”closed-loop-funktionalitet.”
Det senare handlar principiellt om automatiserade lösningar där t ex styrningen av en maskin hanteras via återföring av predefinierade värden – exempelvis framtagna via simulering – som läses av och föranleder åtgärder vid avvikelse.
Gartneranalytikerna menar också att Siemens fortsätter att förenkla implementering och stöd för efterimplementering i hela portföljen, inklusive modulär MOM med flexibla distributionsalternativ.

Med tillkomsten av utvecklingsplattformar med låg kod och flera upplevelser har ett nytt alternativ tagits fram – ett samtidigt som det gör det möjligt för tillverkare att maximera kvalitets- och produktivitetsfördelarna med en modern, kraftfull och flexibel MES. En funktionellt rik MES, bransch-skräddarsydd och även med inbäddad med lågkodskapacitet, ger hela teamet en anpassningsbar lösning som uppnår helt nya nivåer av smidighet och flexibilitet.

Mendix-plattformen – en ovärderlig tillgång
Åter till den nya Opcenter Execution Discrete 2301 så introduceras en ny operatörsterminal definierad för att täcka specifika processer och industrier. Dessa nya terminaler är appar med lågkod för användargränssnitt (UI) som drivs med hjälp av Mendix-plattformen, för att göra det möjligt för användare och partnerintressenter att enkelt anpassa användargränssnittet för att täcka deras specifika krav.
Mendix-plattformen är i detta en ovärderlig tillgång, av fler skäl:
• Man får en miljö som låter utvecklare och affärsanvändare utan djupa programmeringskunskaper, överraskande enkelt bygga personliga funktioner som tillgodoser individuella behov. Detta både med mindre kostnader och risker förknippade med traditionell anpassning.
• En appmarknad för partners och kunder erbjuder vidare förbyggda tillägg, instrumentpaneler, ytterligare funktioner och annat.
• En HTML5-baserad, användarcentrerad och rollspecifik UX som kan anpassas och utökas av användaren utan inblandning av IT eller professionella utvecklare är en annan potential. Här ska dock noteras att bara porta ett befintligt användargränssnitt till HTML5 gör inte jobbet. Omstöpningar kan behövas, som dock kan ge ett användarcentrerat gränssnitt som tillgodoser olika roller och kan ändras av slutanvändare.

Opcenter Execution Discrete 2301 introducerar en ny operatörsterminal definierad för att täcka specifika processer och industrier. Dessa nya terminaler är appar med lågkod för användargränssnitt (UI) som drivs med hjälp av Mendix-plattformen, för att göra det möjligt för kunder och partners att enkelt anpassa användargränssnittet för att täcka deras specifika krav

Kraftfulla exekveringsfunktioner
I sin pressanmälan av den nya versionen beskriver Siemens några av de konkreta fördelarna med denna den senaste versionen:

  • En ny operatörsterminal designad för specifik industri och process
  • Complex Manufacturing Terminal kommer att ge användarna möjligheter att skapa ”serialiseradad” produktion och arbetsordrar som består av flera steg, utrustad med en skärm med vertikal layout för att man mer övergripande ska kunna se alla aktiviteter som behöver slutföras
  • Out-of-the-box lösningar för komplexa monterings- och arbetsbutiksmiljöer
  • Man kan definiera dataunderhåll med hjälp av en standardövervakar-skärm för att rensa eller arkivera tillverkningsdata som finns i ”runtime-databasen”

Det finns förstås mer nytt, men allmänt tillhandahåller Opcenter Execution Discrete kraftfulla exekveringsfunktioner för tillverkning, som säkerställer större processflexibilitet och effektivitet, fullständig integrering av regulatoriska och kvalitetskrav, synkroniserade produktionsprocesser för optimal hantering av försörjningskedjan och varaktiga minskningar av underhålls- och driftskostnader.

Annat av värde är Opcenter Execution Discrete, kombinerat med existerande ERP- och PLM-system, kan bli en integrerad del av teknologiska tillverkningsstrategi genom att tillhandahålla den synlighet på verkstadsgolvet som krävs för att öka kvaliteten och effektiviteten vid fabriken och inom försörjningskedjan.

MES/MOM-funktioner inkluderar exempelvis resurshantering och kan täcka hantering av alla resurser som krävs för tillverkning, inklusive, utrustning (datoriserade underhållshanteringssystem [CMMS]/enterprise asset management [EAM]).

Varför är MOM-tillägg viktigt?
Enligt Gartners MES-analys är detta med MOM generellt viktigt: ”När marknaden för MES har mognat och expanderat, har ytterligare kapacitet lagts till av MES-leverantörer; dessa kallas vanligtvis manufacturing operations management (MOM) funktioner.” Vidare noterar analytikern att termen ”manufacturing operations management” definieras som nivå 3 i standarden ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration.

Gartner skriver vidare att MES/MOM-funktioner inkluderar följande:
Resurshantering:
– Kan inkludera hantering av alla resurser som krävs för tillverkning, inklusive, utrustning (datoriserade underhållshanteringssystem [CMMS]/enterprise asset management [EAM]).
– Arbetskraft (arbetsledning, certifiering/utbildningsledning).
– Material (lagerhantering, lagerhantering).
• Tillverkningsprocesshantering/modellbaserad tillverkning:
BOM/recepthantering
Processplanering/arbetsinstruktioner.
– Modellbaserad tillverkning (för produkter och processer).
• Analytics:
En svit med utvecklings- och ”runtime-programvaruverktyg” som övervakar, varnar och stödjer interaktivt beslutsfattande genom att tillhandahålla data och analyser om aktuella förhållanden.
• Kvalitetshantering:
Hanterar kvalitetspolicyer och standardoperativa procedurer (SOPs). T ex kundkrav, kvalitetsdokument, ISO-krav, tillverkningskapacitet, revisionsprocedurer och protokoll.
• Planering/schemaläggning:
Detaljerad produktionsschemaläggning.
Schemaläggning av leveranskedjan (t.ex. leverantörer, kontraktstillverkare, återtillverkare).

Opcenter Execution Process är Siemens MES-system för konsumentvaror, livsmedels- och dryckesindustrin och kemisk industri. Lösningen präglas av spårbarhet, bra lösningar för att hantera beställningar mer effektivt och övervaka produktionen i realtid – allt baserat på en toppmodern plattform och applikationsmetod. Opcenter Execution Process 2301 är en del av Siemens Xcelerator-portföljen.

Vilka är styrkorna med Siemens Opcenter?
Gartner har ännu inte utvärderat den senaste versionen, men i sin senaste 2022-positionering i Magiska Kvadranten (maj 2022) definierar man Siemens MES-styrkor enligt följande:

  • Erbjudande (produkt)strategi: Opcenter Execution tillhandahåller MES-kapacitet över flera diskreta, process- och hybridindustrier, med utökade MOM-funktioner, inklusive avancerad planering och schemaläggning, kvalitetsstyrning, forskning, utveckling och laboratorium samt tillverkningsintelligens. Vision inkluderar en färdplan för containerisering/modularisering och användning av Mendix för att bygga tillägg med låg kod, plus en molnbaserad arkitektur för flera företag.
  • Kundupplevelse: Siemens-användare gav användargränssnitt, systemflexibilitet och systemstabilitet höga betyg i kundrecensioner. Siemens Opcenter var nära toppen i övergripande kundupplevelse, vilket mäter både marknadsprestanda och övergripande kundnöjdhet.
  • G2M/vertikal branschstrategi: Siemens fortsätter att utöka sin vertikala branschtäckning med sina Advantedge-kunders rampaket för framgång av tid till värde som branschspecifika ramverk. Detta rampaket har f ö använts i svenska FMVs, Försvarets Materielverk, stora implementering av Siemens Teamcenter-plattform (PLM/PDM), som PLM&ERP News’ Verdi Ogewell senast rapporterat om i en artikelserie om två delar på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com (klicka på rubrikerna nedan för att läsa artiklarna):
  • The PLM SOLDIERS prepping the Swedish Armed Forces With a New System – Part 1
  • PLM Soldiers of the Swedish Armed Forces – Part 2: To Dare to Let Go of Old Systems.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title