Annons

Kommer hem till Rejlers igen: Klart med köpet av VVS- och energikonsulten Helenius Ingenjörsbyrå

För Rejlers är det strategiskt viktigt att vara och förbli en av landets främsta teknikkonsulter inom bygg- och fastighetsbranschen – en marknad under snabb framdrift mot att utveckla det svenska fastighetsbeståndet hållbart, med fokus på energieffektivitet och digitalisering.
Med Helenius stärker Rejlers division Buildings sin marknadsposition väsentligt och erbjudandet till kunderna blir betydligt mer komplett med både bred och djup expertis inom el, VVS, miljö, energi och projektledning.
Rejlers blir också en starkare helhetsleverantör på marknaden i och med förvärvet av Helenius. Bolaget blir ett eget affärsområde inom divisionen Buildings i Rejlers.

Utöver den i ingressen definierade köpeskillingen, kontanter och aktier, kan Rejlers på vissa villkor komma att få erlägga kontant tilläggs-köpeskilling om maximalt ytterligare 50 miljoner kronor, baserat på kommande tre års lönsamhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title