Annons

KONSULTERNA: Avanade utökar sina AI-kompetenser och Microsoft-tjänster genom två nya partnerskap

Avanade, en av världens ledande leverantörer av Microsoft-lösningar, tillkännager idag två nya strategiska samarbeten som ska ge bolagets kunder ökade kunskaper kring generativ AI och datahantering.
- Våra kunder är redan nu igång med att påskynda sina datatransformationer och utnyttja AI-möjligheterna. Avanade har lång erfarenhet av att arbeta med Microsoft Fabric och har därigenom skaffat sig unika kunskaper om plattformen. Tillsammans med Accenture har vi utvecklat sammanhängande Microsoft Fabric-tjänster som kan hjälpa våra kunder att utforma den datagrund som kommer att driva deras AI-innovation, säger Craig Gorsline, Avanades Chief Growth Officer och Global Technology Business Group Lead.
Till bakgrunden hör att nya siffror från Accenture visar att 75 procent av cheferna på C-nivå planerar att öka sina budgetar för data och AI till 2024, vilket är en betydande ökning jämfört med 2023, då siffran var 50 procent. Accenture och Avanade har därför inlett ett samarbete kring ett antal nya tjänster som ska stärka kundernas möjligheter att utnyttja potentialen i data och AI. Det görs med hjälp av dataplattformen Microsoft Fabric och Microsoft Generative AI Microsoft Copilot.
Tillsammans med 4 000 Fabric-certifierade personer kommer de två partnerföretagen att hjälpa företag som är förberedda för AI att planera, bygga, testa och distribuera Microsoft Fabric, som kan samla in data från tusentals källor över hela företaget. Med Microsoft Fabric kan organisationer och individer omvandla stora och komplexa datalagringsplatser till användbara arbetsbelastningar och analyser, och är en implementering av datanätsarkitekturen.

­­­­­­­­­­­Avanade är med i designråd som ska vidareutveckla Microsofts AI-säkerhetsassistent

Samtidigt står företag i dagens utmanande cybersäkerhetslandskap inför en betydande kompetensklyfta, då det enligt Avanade saknas 3,4 miljoner säkerhetsexperter globalt. Även här kommer AI att spela en viktig roll, till exempel genom säkerhetsassistenter drivna av generativ AI, såsom Microsofts Security Copilot.

Anslutning till Microsoft Copilot
Som en del i vidareutvecklingen av den nya AI-säkerhetsassistenten har Avanade nyligen anslutit sig till Microsoft Security Copilot Design Advisory Council. Där ska Avanade, tillsammans med Microsofts produktteam och övriga medlemmar, arbeta med att effektivisera och vidareutveckla Microsoft Security Copilot, stärka sina egna kunders skydd mot ett alltmer föränderligt hotlandskap, samt hantera den växande bristen på cybersäkerhetskompetens.
– Som Design Council-medlem och Private Preview-kund har vår förmåga att ge meningsfull feedback och se den integrerad i produkten varit mycket givande. Det nya samarbetet positionerar oss ytterligare för att hjälpa kundernas behov i det kommande Early Access-programmet och därefter, säger Jason Revill, Global Cybersecurity CoE (Centre of Excellence) Lead på Avanade.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title