Annons

Konsulting: Förre Tactonbasen kliver in i PREVAS styrelse

För den som är intresserad av industriell marknadsföring är valet av Wallberg och Demark spännande. Inte bara för att denna typ av marknadsföring är intressant, utan framför allt för att man med rätt kompetens och kapabiliteter kan generera bra affärer och skapa idéer som kan ”inducera” tillväxt; vilket förstås är av stort intresse för Prevas, som under VD Johan Strid har satsat hårt på detta och de tuffa tiderna till trots lyckats bra under fjolåret. Tillsammans med de köpta bolagen och Evotech talar vi om en omsättning under 2021 som kan hamna i trakterna under 1,5 miljarder.

Det är ett bolag statt i kraftfull utveckling Christer Wallberg och Robert Demark kommer till. Prevas har under nye VDn, Johan Strid, gjort en vass vändning. Vad har varit nycklarna för att ställa om? Strid pekar på tre tunga faktorer: Ett, mer decentraliserat styre och ändrad ledningsfilosofi vilket skapar de bästa förutsättningarna för att konsulter, chefer och säljare får sköta sitt jobb som är optimalt för just dem. Två, sänkta kostnader och ändrade processer. Vi har helt enkelt förenklat processer och minskat komplexiteten i styrningen av de processer som vi företar oss. Och slutligen, tre, förbättrad kommunikation både internt och externt, ”jag menar på att det är viktigt att förklara var vi är på väg och skapa förutsättningar för denna väg vilken på så vis blir självuppfyllande vilket är avgörande på sikt,” säger han.

POÄNGEN ÄR INTE ATT SÄLJA PRODUKTER
ELLER TJÄNSTER, UTAN ATT LÖSA KUNDENS PROBLEM”
I detta kan en aktör som Christer Wallberg spela en viktig roll.
– Det finns alltid saker att göra som kan lyfta verksamheter ytterligare. Prevas har redan idag en skicklig och kompetent kår av konsulter. Vad vi kan bidra med i detta är att exempelvis utöka synergierna mellan bolagen i gruppen. Företag som idag investerar i teknik och teknologier är i princip mest intresserade av att lösa specifika problem eller av att klara komplexa utmaningar, säger Wallberg, och tillägger:
– Detta handlar långt ifrån bara om att vi ska sälja in tjänster eller produkter till dem; för att lyckas riktigt bra i dagens industriella miljöer handlar det om att skapa lösningar. Bara mjukvara, eller bara en konsulttjänst, löser kanske inte problemet, utan här kan man behöva nytt tänkande, ny metodik och lösningsorienterat nätverkande, där flera aktörer tillsammans kan lösa utmaningar eller problem.

Att lösa kundens problem är alltså en poäng, vilket också innebär att nätverka mellan i Prevas ingående avdelningar och bolag. Att utöka synergier inom och mellan bolagen.

– Tiden är förbi när vi bara säljer produkter, säger Christer Wallberg. Vi måste vara hos kunderna, förstå dem och deras utmaningar på djupet och lösa dessa genom att kombinera kompetenser.

Det här är naturligvis av stor vikt i en industrivärld under tungt förändringstryck och där komplexiteten både i det som utvecklas och hur det optimalt ska tillverkas kräver bredd, mjukvarustöd och koordinerad kompetens.
Prevas har klivit på bra i detta och har dessutom god potential att utveckla ännu mer av de här bitarna. Dagens besked om de nyvalda styrelseledamöternas syn på saken är en indikation på det.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title