Annons

KONSULTERNA: Därför lägger CGI jättebudet på Acando

Dagens stora nyhet i IT-världen är att IT-konsulten CGIs dotterbolag Nordic Holdings Limited (indirekt helägt), vill köpa management- och IT-konsulten Acando. De senare är noterat på Nasdaq och har kontor i fem europeiska länder. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden: Digital, Enterprise, IT Infrastructure, IT Management och Management. Acando i Sverige har cirka 1 000 anställda, medan bolaget i hela Nordeuropa har drygt 2 100 medarbetare. CGI Nordic bjuder 41,45 kronor kontant för varje aktie i Acando. Erbjudandet värderas till drygt 4,3 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en premie om 44,2 procent jämfört med slutkursen 28,75 kronor för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm i fredags. CGI Nordic klargör i sitt erbjudande att man inte kommer att höja värdet på erbjudandet. Styrelsen för Acando rekommenderar enhälligt att Acandos aktieägare accepterar budet.
- Vi ser fram emot att få välkomna Acandos medarbetare som medlemmar och ägare i CGI, där vi som kompetenta innovatörer arbetar tillsammans för att leverera värde till våra kunder, säger Heikki Nikku, chef för CGI:s verksamhet i norra Europa. Genom att kombinera CGI:s extremt starka position inom data-driven digital verksamhet och transformation, med Acandos verksamhet inom affärsrådgivning och företagets människo-centrerade digitala innovationsmodell, stärker vi vår unika kombination av kunskaper och kompetenser, vilket kommer att gynna våra kunder när vi strävar mot en lönsam tillväxt tillsammans.

Till bakgrunden hör att CGI satsar hårt på att genomföra sin tillväxtstrategi och stärka verksamheten i Nordeuropa och Tyskland. Här menar man att Acando med fler än 2 100 högkvalificerade konsulter från kontor i Sverige, Norge, Tyskland och Finland snabbt kan effektuera tillväxtplanerna. Med en robust strategisk rådgivning, systemintegration, applikationsförvaltning, kundcentrerad digital innovation och transformationslösningar, kommer Acando även komplettera CGI:s globala expertis inom flera efterfrågade digitala utvecklingsområden.
Bland de första kommentarerna kan noteras att Acandos storsatsning på digitalbyrådelen Itch kan vara en viktig beståndsdel som lockar CGI. Inte minst med tanke på att konkurrenter som Evry och Tieto tidigare öppnat digitalbyråerna Netrelations och Meridium.

I linje med CGIs ttillväxtsstrategi.
CGI:s erbjudande om att gå samman med Acando är i linje med Metro Market-delen av vår förvärvsstrategi, säger George D. Schindler, koncernchef och CEO på CGI. Våra fortsatta investeringar i CGI:s närhetsmodell är mer relevant än någonsin när kunderna allt mer vänder sig till färre partners som man kan lita på när det gäller den kompetens, kapacitet, skalbarhet och leveranskvalitet som krävs för att driva tillväxt och effektivisera verksamheten. Kundernas efterfrågan på kompletta tjänster, från rådgivning och mjukvarulösningar till outsourcing fortsätter att öka vart efter teknologi allt mer blir kärnan i deras verksamhet.

Och som sagt, även från Acandosidan är man odelat positiva till erbjudandet.
– Vi har utvecklat en innovativ företagskultur byggd på teknisk excellens och insikter kring mänskligt beteende, säger Acandobasen, Carl-Magnus Månsson. Att kombinera Acandos och CGI:s talanger är positivt för våra kunder och ger våra medarbetare signifikanta tillväxtmöjligheter.

Vilka är synergierna?
I pressmaterialet noteras f ö att transaktionen förväntas medföra synergier som, ”vid fullbordad integration, bör möjliggöra för det sammanslagna bolaget att bli än mer konkurrenskraftigt på dessa marknader genom en kombination av breddade produkt- och supporterbjudanden, kombinerad kompetens och större marknadstäckning.”
För att realisera synergierna kommer integrationen av CGI och Acando troligen att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, samt förändringar för de anställda, i den sammanslagna koncernen. Vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter affärens genomförande, inkluderat en noggrann utvärdering av CGI:s och Acandos sammanslagna verksamhet.

CGI är en av världens största fristående konsulter.
Om CGI kan konstateras att bolaget, grundat 1976, är en av de största fristående IT- och företagskonsultsfirmorna i världen. Med omkring 74 000 anställda globalt, tillhandahåller CGI en end-to-end-portfölj av tjänster, från IT och företagsrådgivning till systemintegration, outsourcing och lösningar för immateriella rättigheter. CGI arbetar med sina klienter genom lokal närvaro kompletterad med ett globalt nätverk som hjälper klienterna till digital förändring och ett förbättrat resultat.
CGI har årliga intäkter om 11,5 miljarder kanadensiska dollar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title