Annons

KONSULTERNA: Han tar befälet över det sammanslagna TietoEVRY – här är nya ledningsgruppen

Genom att gå samman är det Tietos och EVRYs ambition att skapa ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och mjukvaruföretag. Det kombinerade bolaget kommer att ha en omsättning på närmare 3 miljarder euro, alltså en bit över 30 miljarder kronor.
– Men vi blir också väl positionerade för att öka den digitala innovationstakten för nordiska företag och samhället i stort, säger Alkio.

Säkerställa konkurrenskraften
Landsteam och verksamhetsområden kommer att utgöra stommen i det nya bolaget. Teamen kommer att fokusera på att utveckla kundupplevelser och att integrera hela företagets erbjudande.
Verksamhetsområdena kommer att fokusera på att utveckla tjänster och praxis för att säkerställa TietoEVRYs konkurrenskraft på marknaden.
Gemensamma koncernfunktioner som ekonomi- och finans; human resources; verksamhets- och strategisamordning kommer att stödja affärsverksamheten inom områden som affärsstrategi, resultatstyrning, medarbetarutveckling, varumärke, kommunikation, global leverans och affärsutveckling.
Integrationsprogrammet för TietoEVRY utgör också en betydande del av koncernstruktur och koncernledning.

Den nya koncernledningen
Så här ser den planerade koncernledningen för TietoEVRY ut efter fusionen:

 • SATU KIISKINEN, blir managing partner för Finland – nuvarande roll: managing
  partner Finland på Tieto.
 • CHRISTIAN PEDERSEN, managing partner, Norge – nuvarande roll: EVP (Executive Vice President) för EVRY Norway och EVRY Nordic Consulting
 • KARIN SCHREIL, managing partner, Sverige – nuvarande roll: EVP EVRY Sweden
 • THOMAS NORDÅS, head of digital consulting – nuvarande roll: managing partner, Norway på Tieto.
 • JOHAN TORSTENSSON, head of cloud & infra – nuvarande roll: EVP digital platform services på EVRY
 • CHRISTIAN SEGERSVEN, head of industry software – nuvarande roll: head of industry software på Tieto
 • WILJAR NESSE, head of financial services – nuvarande roll: EVP, EVRY Financial Services
 • TOM LESKINEN, head of product development services – nuvarande roll: head of product development services på Tieto
 • MALIN FORS-SKJÆVELAND, TietoEVRY integration officer – nuvarande roll: EVP for sales excellence på EVRY
 • ARI JÄRVELÄ, head of operations – nuvarande roll: head of Centers of Excellence på Tieto
 • TROND VINJE, head of HR – nuvarande roll: EVP, HR på EVRY
 • KISHORE GHADIYARAM, head of strategy – nuvarande roll: chief of strategy på Tieto
 • TOMI HYRYLÄINEN, CFO – nuvarande roll: CFO på Tieto.

Per Hoves roll
För Per Hove, VD för EVRY, handlar fortsättningen om att fortsätta leda EVRY till slutförandet av transaktionen, varpå han kommer att arbeta med Kimmo Alkio i specialprojekt och med TietoEVRYs integration.
– Vår resa mot att bli TietoEVRY utvecklas positivt. Efter godkännande från båda företags aktieägare är jag glad att nu kunna tillkännage en ny koncernledning och planerad verksamhetsstruktur, säger Alkio.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title