Annons

KONSULTERNA: HiQs förvärv av Advicon ”en drömsituation”

Advicons chef, VD Bo-Rickard Jepson, säger i en kommentar att det annonserade köpet är ett stort steg i bolagets utveckling:
– Det är i mångt och mycket en drömsituation. HiQ är en perfekt match för både vår spetsiga kompetens och vår starka företagskultur, och vi kommer kunna fortsätta den framgångsrika utveckling vi har haft med helt andra förutsättningar tillsammans med HiQ, säger Jepson.

STÄRKER HiQ SOM HELHETSPARTNER INOM DIGITALISERING
Allmänt menar man att förvärvet kommer att stärka HiQs erbjudande genom kompetens inom framför allt projekt och åtaganden inom digital transformation, Business Analytics och agila arbetsmetoder, som är viktiga satsningsområden för HiQ.
Teamet på Advicon förstärker HiQs position att kunna leverera digitalisering som en helhetpartner – från strategi till design, utveckling, integration, lansering, drift och förvaltning.
Vidare berättar man att Advicon kommer att tillhöra HiQ Sweden South, med kontor i Malmö och Karlskrona, och efter förvärvet även i Lund. Inledningsvis kommer namnet Advicon att finnas kvar med tillägget ”en del av HiQ”, men successivt kommer verksamheten att flytta in helt under namnet HiQ.
– Teamet på Advicon blir ett starkt och viktigt tillskott till vår verksamhet i södra Sverige och jag vill verkligen säga varmt välkommen till alla medarbetare på Advicon. Vi har följt Advicon ett tag och jag känner att vi har många likheter och samma syn på att kultur och starka team är vägen till framgång. Tillsammans kommer vi kunna ta oss an ännu större uppdrag och kunder, och erbjuda våra duktiga konsulter en ännu större variation på utmaningar och projekt att jobba med. Verkligen spännande, säger Åsa Melvanius, Head of Region South & VP på HiQ.

STARK PARTNER
HiQ har sedan mer än 15 år på ett framgångsrikt sätt byggt upp en verksamhet i Öresund med huvudlokalisering i Malmö. Verksamheten har gått från att vara inriktad mot telekomindustrin i Lund till att spänna över hela HiQs tjänsteerbjudande inom tech, IT, integration och digitala tjänster med stora internationella företag som kunder. I och med förvärvet av Advicon är HiQ tillbaka i Lund med full kraft och fortsätter därmed bredda sin etablering i den viktiga och expansiva Öresundsregionen.
– Lund har Skandinaviens största universitet med 47 000 studenter och ett starkt forskningsbaserat näringsliv med globala företag som Tetra Pak, Sony Mobile Communications, Alfa Laval och Axis. Det tillsammans med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som är under uppbyggnad i Lund är superspännande för oss.
– Vi är en stark partner till alla företag som har behov av digitalisering och en arbetsgivare för alla som vill jobba med leading-edge technology, IT, integration, design och kommunikation. Med Advicon stärker vi den positionen ytterligare, avslutar Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title