Annons

KONSULTERNA: Prevas ångade på bra under 2022 de tuffa tiderna till trots – IoT, hållbarhet och industridigitalisering i fokus

När teknikkonsulten PREVAS nu släpper sin hållbarhets- och årsredovisning för 2022 ser det allmänt bra ut, inte minst givet de oroliga tiderna. Intäkterna landar på drygt 1,3 miljarder kronor, ett plus på nära 11 procent jämfört med 2021. Dessutom vässar man rörelseresultatet med 11,6 procent till 159,2 miljoner.
Samtidigt konstaterar VD, Johan Strid, att de senaste åren varit en tuffa, inte minst 2022. Man måste vara förändringsbenägen och flexibel för att kunna möta marknaden under tider när pandemi, Covid-19, energikris, en lågkonjunktur inför dörren och krig som det i Ukraina ger tvära kast i förutsättningarna. Tillsammans skapar de här faktorerna en svårhanterad förutsägbarhet.
Men Prevas har och behåller en stark position inom produkt- och produktionsutveckling, hävdar Prevas-chefen.
- Mixen av teknisk spetskompetens, innovationshöjd, förmågan att ta fram komplexa lösningar med en välkomnande arbetsatmosfär är en åtråvärd kombination, konstateras i årsredovisningen, och Strid tillägger: ”Vi har blivit fler, mer exakt har vi växt med 126 nya medarbetare och är nu cirka 900 medarbetare. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid. Arbete med såväl kvalitet, miljö som hållbarhet ska därför vara tätt sammanflätade delar som är integrerad i vår dagliga verksamhet. Det är i våra uppdrag som vi kan göra störst nytta, men självklart jobbar vi även med hållbarhet för vår egen verksamhet.”

En stark långsiktig trend är att behovet av djup teknisk kompetens ökar. Inte minst ökar behovet av att kunna förstå komplexa problem, hitta och leverera lösningar på dem, och ha förmågan att ta ansvar för dessa. Prevas menar i detta att man har ”en långsiktig plan om att bygga ett strukturkapital som skapar värde för våra kunder och intressanta arbetsuppgifter för våra medarbetare.”
Under 2022 adderades en ny viktig byggsten i och med certifieringen av bolagets Köpenhamnskontor för ISO 13485, en standard för kvalitetsledning för medicintekniska produkter.

2021 köpte Prevas företaget MEDQURE. Företaget jobbar med regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter. Förvärvet stärkte Prevas position ytterligare inom Life Science.

Domänbredd och teknisk kompetens
Detta sagt om de allmänna förutsättningarna ska vi ta en snabbtur genom bolagets olika verksamhetsområden. Så här ser det ut:

Life Science:
Life Science industrin fortsätter att utvecklas och är en viktig och prioriterad industri för Sverige och Norden. Prevas fokus inom Life Science inkluderar bioteknik, medicinteknik och läkemedelsbranschen, där vi är starkt positionerade med vårt erbjudande.
Exempel på kunder är Baxter Gambro, GE Healthcare, Getinge, HemoCue, Johnson & Johnson.

Verkstadsindustri: Stor drivkraft hos verkstadsindustrin är förändringsviljan och att säkerställa kompetensförsörjningen. Hållbarhet, digitalisering, automatisering, smart tillverkning, datadriven optimering, Internet of Things (IoT) med mera driver både krav och möjligheter till investeringar och förändringar. Här är Prevas bra positionerade för framtiden med erfarenhet, förståelse för branschen och påhittiga inställning till tekniska lösningar.Exempel på kunder är ABB, Atlas Copco, Hexagon Ragasco, Höganäs, Johnson Controls, Munters, Sandvik, Siemens och SKF.

En stor drivkraft hos verkstadsindustrin är förändringsviljan. Hållbarhet, digitalisering, automatisering, datadriven optimering, Internet of Things med mera driver både krav och möjligheter till investeringar och förändringar. Här är Prevas bra positionerade för framtiden med sin bakgrund och förståelse för branschen och påhittiga inställning till tekniska lösningar. BILD Piranka

Viktiga roller i nordiska strävanden mot klimatneutralitet
Energi:
Energibranschen har en avgörande roll för att Norden ska kunna bli klimatneutralt. Det kommer att krävas stora investeringar och nya innovativa lösningar. Prevas pekar på att man bland annat ser att sol- och vindkraft ökar snabbt. Elfordon kommer på bred front med behov av en omfattande laddningsinfrastruktur. ”Som strategisk kompetenspartner till energi- och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtidens hållbara energisystem utvecklas,” skriver man.
Exempel på kunder är ABB, Alstom, E.ON, Hitachi, LM Wind Power, Siemens, Stockholm Exergi, Vattenfall, Vestas och Xylem.

Försvar: Försvarsfokuset stärks som följd av ökad osäkerhet i världen och stora investeringar inom cybersäkerhet till följd av ökande cyberhot. Nordens försvarsindustri förser den globala marknaden med världsledande produkter, lösningar och tjänster. Ett fokusområde är att kontinuerligt förbättra, utveckla och anpassa ny teknik för att tillgodose kundernas behov i enlighet med lagstadgade krav.
Kombinationen av avancerad teknik och höga krav på tillförlitlighet och miljötålighet passar in väldigt bra på vår erfarenhet och kompetens.
Exempel på kunder är Aimpoint, BAE Systems, Dynasafe, Exensor, Ilias, Nammo och Saab.

Nordens försvarsindustri förser den globala marknaden med världsledande produkter, lösningar och tjänster. Ett fokusområde är att kontinuerligt förbättra, utveckla och anpassa ny teknik för att tillgodose kundernas behov i enlighet med lagstadgade krav. Kombinationen av avancerad teknik och höga krav på tillförlitlighet och miljötålighet passar in bra på vår erfarenhet och kompetens. BILD: Ramon Wenink/© Saab AB

Telekom: En bransch i ständig förändring, med nya digitala lösningar och uppgradering av befintliga system. Nya möjligheter skapas via uppkopplade system inom både 5G-teknik och ökad nätverksinfrastruktur. Prevas har lång erfarenhet av komplexa konsulttjänster gällande mjukvara, hårdvara och mekanik inom mobila nät. Bolaget levererar även viktiga komponenter till telekomföretags PLM, såsom globala centraliserade lösningar inom produktspårbarhet och märkning samt verktyg för hantering av organisationers utrustning.

Uppkopplade enheter och beprövade lösningar
Produkter och enheter: Idag sker utveckling av produkter i en alltmer avancerad kombination av elektronik, design av material och form samt inbyggd mjukvara. Inte sällan är enheterna uppkopplade samt intelligenta där också hållbarhetsfrågor får en allt större plats. I segmentet återfinns alltifrån produkter som bevakar hälsa till synthesizers, hörselkåpor, dammsugare, hemautomation och säkerhetsprodukter.
Exempel på kunder är 3M, DeLaval, Electrolux, Husqvarna, Netflix och Panasonic.

Stål och mineral: Stål- och metallindustrin har en viktig roll i det globala miljöarbetet och stora investeringar genomförs. Sverige är idag världsledande när det kommer till att producera miljömässigt bra stål, men arbetet med att bli bättre samt att sprida goda processer till andra länder fortsätter. Prevas erbjudanden inkluderar beprövade lösningar och tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, energieffektivisering, produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- och övervakningssystem samt rapporteringsverktyg.
Exempel på kunder Atlas Copco, LKAB, Outokumpu, Sandvik, SSAB och Uddeholm.

Fordon och transport: Några av de trender som driver dessa industriområden är utveckling av elektrifierade och autonoma fordon, ny teknik, digitalisering, resurseffektivisering, hållbar logistik och högre säkerhetskrav. Prevas har lång erfarenhet på området med hög kompetens inom produktutveckling, inbyggd teknik och effektiva produktionslösningar i kombination med kunskap om applikationer inom många olika områden.
Exempel på kunder är CEVT, GKN Driveline, Göteborgs Spårvägar, Haldex, Raufoss Technology, Scania, Stoneridge, Veoneer och Volvo.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title