Annons

KONSULTERNA Prevas gör sitt bästa resultat på 28 kvartal

- Den som följt Prevas senaste tiden vet att vi är inne i en förändringsresa. En resa där vi förenklar och förädlar. Förenklingen syftar till att göra Prevas mer dynamiskt, öka energinivån och aktiviteten, öka graden av decentralisering, minska kostnader och förenkla arbetssätt. Förädling innebär att utveckla affären och inte minst det värde som våra kunder erhåller från våra idérika och trygga leveranser.
Orden kommer från VD Johan Strid som en kommentar till teknikkonsultens alldeles utmärkta siffror för det senaste kvartalet, Q1 2019. Det har resultatmässigtv varit ett antal tuffa år för Prevas och när man nu kunde visa upp ett rörelseresultat på 11,2 miljoner på en omsättning av 204,7, så var det siffror som pekade uppåt på båda fronterna.

Johan Strid konstaterar i sitt ”VD-ord” i rapporten att man under första kvartalet 2019 har fokuserat på att exekvera på uppstartade förändringsaktiviteter. Fokus har även varit på att leverera resultat vilket resultatet på 11,2 miljoner indikerar på att man lyckats med. Man når med denna siffra en rörelsemarginal på 5,5 procent. Denna siffra kan för många tyckas vara hygglig, men inget att yvas över. Men i skenet av historiken är det ett kvitto på att Strid och hans medarbetare är på väg att ta Prevas i rätt riktning. Det är också det högsta resultatet på 28 kvartal.
– Man får leta sig tillbaka till första kvartalet 2012 för att hitta ett kvartalsresultat som är högre, noterar Strid. Det innebär inte att nivån är tillfredsställande i sig och ett kvartal är dock bara ett kvartal. Inga långtgående slutsatser ska dras av en sådan kort period. Vi vågar dock konstatera att vi åtminstone tagit ett steg i rätt riktning och att vi fått konkreta indicier på att förändringsarbetet är i rätt anda.

Industrikonsulten Prevas CEO, Johan Strid.

Utsett till Årets Exportföretag på Västeråsgala
I sina kommentarer till det gångna kvartalet pekade Johan Strid ut följande händelser:
• På Västerås näringslivsgala Guldstänk den 14 mars korades med pompa och ståt Prevas till årets exportföretag. Syftet med priset är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Utöver att en del av Prevas kunder är utomlands så hjälper vi skandinaviska företag att öka sin konkurrenskraft och exportera mer.
• I början av året hälsade Prevas sin nya regionchef i Göteborg, Ylva Amrén, varmt välkommen till bolaget. Förberedelser har pågått inför öppningen av det nya kontoret i Luleå som öppnade den 1 april med nyrekryterade Ola Bergkvist som ansvarig för verksamheten. I Luleå kommer vi bland annat hjälpa kunder att hitta nya lösningar för att uppnå en hållbar produktion och verksamhet. Målet är att växa uppemot 10 medarbetare under 2019 och att på tre års sikt expandera till cirka 20 anställda.
• En ny affärsenhet med fokus på User Experience har startats med nya medarbetaren Helena Gautam i spetsen. Målet är att skapa en intuitiv, enkel och konsekvent användarupplevelse i och mellan digitala gränssnitt och produkter.
• Prevas har också under perioden signerat ett partnerskap med IFS avseende Field Service Management, lösningar för fältservice och eftermarknaden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title