Annons

KONSULTERNA: Prevas växer inom industriell installation med köpet av Västerås-baserade Koteko

I pressmaterialet noterar Prevas att, ”Koteko haft periodvisa lönsamhetsutmaningar, men kan i Prevas regi få en stabil bas för en god och hållbar lönsamhet.” 
– Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande, säger Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga. Professionell kompetens, god samarbetsförmåga, engagemang och motivation genomsyrar våra åtaganden. 

Kompletta systemleveranser
Allmänt erbjuder Koteko ingenjörstjänster och kompletta systemleveranser kombinerat med breda service- och installationserbjudande. Bolagets långa erfarenhet inom energi- och processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning och att hela tiden optimera processer för att minimera resursanvändning och öka lönsamheten.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet avser 100 procent av Koteko AB som alltså i sin tur äger 80 procent av Koteko Installation AB. Övriga 20 procent ägs av VD Mattias Axner.
Affären bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title