Annons

KONSULTERNA: Rejlers ansvarar för system-arkitekturen i viktig hamnutbyggnad i spåren av gröna industrisatsningar i norr

Det händer onekligen mycket på industrifronten i norra Sverige, en utveckling som triggar nya investeringar i den infrastruktur som krävs för att stötta en rad gröna satsningar i regionen. Industrikonsulten Rejlers berättar idag om ett spännande exempel: För att möta den industriella utvecklingen och den gröna tillväxten i norra Sverige, bygger Luleå Hamn nu Nya Luleå Hamn. Rejlers är delprojektledare med ansvar för system-arkitekturen som ska möjliggöra en hög grad av automatisering för hamnanläggningen.
- Den nya hamnen som byggs i Luleå får bland annat en helt ny hamnplan på 750 000 m2 och är ett strategiskt viktigt projekt för att kunna genomföra alla planerade industrisatsningar i norra Sverige, konstaterar Erik Söderström, Business Area Manager på Rejlers Division Industry.
Rejlers ska alltså i detta etablera en modern system-arkitektur som skapar förutsättningar för en hög grad av automatisering. Uppdraget omfattar allt inom system, från projektets tidiga faser till en framtida fungerande, modern hamnanläggning. System-arkitekturen ska koppla ihop funktioner som affärssystem, system för logistik och terminalhantering samt fartygsanlöp för de olika aktörerna i hamnområdet.
– När den nya hamnen är färdigbyggd har godskapaciteten ökats flera gånger om. Genom Rejlers stora kunnande inom digitala industri- och logistikprocesser kan vi möta de tuffa krav som ställs på system-arkitekturen i den nya hamnen, säger Söderström.

I den nya hamnen ges även plats för en logistikpark med mer lagringsytor och järnväg för anslutning till näringslivssatsningar och industrietableringar via Södra Malmbanan. Tack vare den djupare farleden och djuphamnen kan större och fullastade fartyg hanteras, vilket leder till effektivare sjötransporter med betydligt mindre miljöpåverkan.
– Uppdraget utförs i nära samarbete med Nordkonsult i Luleå, där vi är glada över möjligheten att utveckla det lokala samarbetet ytterligare då goda samarbeten är avgörande inom den expansiva region vi befinner oss i, avslutar Erik Söderström.

Till bakgrunden hör att Rejlers är en av Nordens tyngsta teknikkonsulter. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter.
År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title