Annons

KONSULTERNA: Renault Group satsar på KPIT som strategisk teknologipartner för nästa generations fordonsmjukvara

Konsulten och utvecklaren av programvara inom fordons- och mobilitetsindustrin, KPIT, meddelar idag att man tillsammans med Renault Group ska, ”skapa en teknologilösning i världsklass under det kommande decenniet.”
De KPIT-signerade mjukvarorna inom ramen för detta avtal handlar om nästa generations SVD-program, Software-Defined Vehicle-lösningar. Dessa omfattar bidrag till IT-lösningar för ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems), chassi-, karosselektronik-, plattforms- och system-teknik, samt fordonsvalidering.
Det ser också ut att vara en massiv satsning man gör. KPIT kommer globalt att använda 600 eller fler ingenjörer, flera mjukvaru-IPer och plattformar för att skapa skala och framgång för detta partnerskap.
Renault Groups Thierry Cammal, ”Alliance Global VP – Software Factory, Managing Director – för Renault Software Labs säger att han förväntar sig att SDV-teknologiprogrammen kommer att ge värde till bolagets färdplan för fordonsproduktionsprogram, som kommer att starta från 2026.
- Mjukvara är kraften bakom omvandlingen av fordonsindustrin. Här är KPIT erkänt en ledande mjukvaruintegreringspartner globalt, med mjukvarukompetenser för flera domäner, vilket gör dem till en strategisk skalningspartner för oss Tillsammans kommer vi att utveckla SDV-teknologiplattformar som kommer att hjälpa oss att behålla marknadsledarskapet och hjälpa branschen att accelerera SDV-transformationen, summerar Thierry Cammal.
På PLM-sidan har Renault Dassault Systemes 3DEXPERIENCE som den viktigaste plattformen ifråga om PLM-stöd, med CATIA som CAD-applikation.

Renault Group gör alltså betydande investeringar och går in i strategiska partnerskap för att utveckla en branschledande SDV-plattform. Tanken är att denna plattform ska driva Renault Groups globala tillväxt under de kommande decennierna genom att leverera oöverträffad upplevelse till slutkonsumenter och låsa upp intäktsgenerering under hela fordonsägandet.

KPIT Technologies’ CEO, Kishor Patil.

– Vår vision är att skapa en ny slags mobilitetslösningar tillsammans med branschledare som Renault Group. Som fordonstillverkare har Renault Group attraherat konsumenter globalt med ledarskap på flera marknader. Kraften i programvara från KPIT kommer att låsa upp sånt som elektrifiering, autonom körning och uppkopplade fordonsupplevelser. KPIT kommer att tillföra kompetens i stor skala, IP, ett ekosystem av partnerskap, och därigenom skapa långsiktigt värde, kommenterade KPIT Technologies’ CEO, Kishor Patil, avtalet.

Mjukvara ger kraften i nästa fordonsgeneration
Konsulten KPIT pekar i sammanhanget på att man har två decennier av erfarenhet av mjukvaruuteckling för fordon och mobilitet, liksom kompetens över flera domäner, global skala och ett omfattande ekosystem av allianspartners.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title