Annons

KONSULTERNA: Semcon automationspartner när Boliden expanderar zinkproduktionen

Boliden kan med hjälp av automatiserade transporter inne i zinksmältverket effektivisera materialhanteringen, vilket resulterar i en ökad effektivitet. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att öka produktionen och samtidigt minska företagets miljöpåverkan. Semcon har också, som PLM&ERP News rapporterat vid flera tillfällen, utvecklat en stor kompetens i samband med projekt med autonoma fordon i olika branscher, som vägbyggen och flygplatser.

– Med vår expertis inom området kan vi stötta Boliden i uppbyggnaden av hållbara autonoma operationer och logistikkedjor, säger Baard Røsvik, affärsutvecklingschef på Semcon Norge.

De nödvändiga systemkraven
Det första steget har varit att identifiera de nödvändiga systemkraven och säkerhetsaspekterna som övergången till autonoma transporter i en miljö med blandad trafik medför. Arbetet fortsätter sedan genom att Semcon bistår vid genomförandet av en säker integration av den nya lösningen vid Bolidens ombyggda anläggning i Odda.  
Samarbetet mellan Boliden och Semcon inleddes under 2021. I den nuvarande fasen av projektet medverkar ett team med experter från Semcon med bred kompetens inom olika områden. Det arbetet fortsätter fram till år 2025.

En hållbar processindustri
Bolidens zinksmältverk i Odda har en hundraårig historia. Sørfjorden, som ligger i anslutning till smältverket, var tidigare en av världens mest förorenade marina miljöer, men har nu återgått till ett nästan förindustriellt tillstånd tack vare företagets långsiktiga engagemang inom miljöskydd.

Även om smältverket ligger i Norge så ägs det alltså av Boliden, som är ett svenskt gruv- och metallföretag specialiserat på prospektering, gruvdrift, smältverk och metallåtervinning. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Irland. Zink är en av världens mest använda metaller viktig för att driva en hållbar utveckling inom exempelvis fordons- och infrastruktursektorerna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title