Annons

KONSULTERNA: Semcon funderar på att knoppa av affärsområdet Product Information till börsen

Semcons styrelse har idag alltså beslutat att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information och även i samband med detta utreda möjligheterna för en eventuell separat börsnotering av affärsområdet.
”Syftet med åtgärderna är att stärka förutsättningarna för respektive verksamhet att accelerera den långsiktiga tillväxten och ytterligare utveckla erbjudande, medarbetare och aktieägarvärde,” skriver bolaget i en kommuniké.

TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN MED SEPARATA LEDNINGSGRUPPER
Semcon-koncernen består idag av två starka affärsområden med egna ledningsgrupper och ett decentraliserat ansvar, samt ett till stora delar separat erbjudande. Affärsområdet Product Information, som står för strax under 40 procent av koncernens omsättning, fokuserar på digitala eftermarknadslösningar som gör komplexa produkter och system enkla att använda och underhålla medan Engineering & Digital Services är inriktat på innovativ och hållbar produkt- och produktionsutveckling. Sammantaget menar Eva Elmstedt att man därmed redan som det är har två tämligen separerade enheter. Detta ger i sin tur att man genom att ha dessa enheter i två skilda bolag kan skapa bättre fokus på respektive enhets prestationer och utveckling.,
– Vår bedömning är att denna potential bättre synliggörs genom en ny struktur då erbjudandet blir tydligare för respektive del. Vi har därför gett koncernledningen i uppgift att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information samt att utreda möjligheterna för en eventuell börsnotering av affärsområdet, säger Elmstedt.
Tanken är inte alls dum och har använts med lyckat resultat på flera ställen inom svensk industri.

Semcons huvudkontor i Göteborg.

TVÅ VÄL POSITIONERADE VERKSAMHETER
Till bakgrunden hör att Product Information är en leverantör av digitala eftermarknadslösningar och verkar på en global marknad. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat har ökat över tid.
”Kundernas fokus på eftermarknadsaffären gör tillsammans med digitalisering och andra makrotrender att marknadsutsikterna för fortsatt tillväxt av denna affär bedöms vara goda. Managed service och projektbaserade leveranser utgör idag totalt över 75 procent av affärsområdets omsättning och görs till stor del genom internationella multi-siteleveranser. Ambitionen är att denna andel av affären ska fortsätta öka, liksom leveranserna genom egenutvecklade digitala plattformar,” skriver Semcon i pressmaterialet.
Man konstaterar vidare att affärsområdet Engineering & Digital Services med sin avancerade ingenjörskunskap och digitala spetskompetens är väl positionerat för att möta kundernas behov av expertkunskap kopplat till en hållbar och digital omställning. Semcons tjänsteerbjudande inom produkt- och produktionsutveckling riktar sig mot ett flertal branscher där omvandlingstrycket är högt, såsom life science, tillverkningsindustri, fordon/mobility, telekom & IT och energi.

Semcons VD och koncernchef Markus Granlund.

”ETT NATURLIGT NÄSTA STEG”
– Jag ser uppdelningen som ett naturligt nästa steg, både för Product Information och Engineering & Digital Services. De spännande möjligheterna tillsammans med ökat fokus, engagemang och transparens gör att jag är övertygad om att det är rätt väg att gå för att skapa största möjliga värde, säger Semcons VD och koncernchef Markus Granlund.

Semcon har för avsikt att lämna mer information om hur processen fortlöper i samband med bokslutskommunikén för 2021. Det finns dock ingen garanti för att en börsnotering av affärsområdet Product Information genomförs.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title