Annons

KONSULTERNA: Semcon i nytt partnerskap inom cybersäkerhet med globalt verksamma Karamba

IT- och teknikkonsulten Semcon meddelar idag att ingår ett nytt partnerskap på cybersäkerhetsområdet. För att möta en växande slår man sällskap med globalt verksamma Karamba Security. Målet är att de två företagen genom att kombinera expertis inom mjukvaruutveckling och intrångsskydd ska bli en stark aktör inom cybersäkerhetssektorn på den nordiska marknaden.
I dagens samhälle där allt är uppkopplat – från din klocka till ditt hem och fordon – ökar cyberhoten och attackerna stadigt.
– Kärnan i det här partnerskapet är enkel: alla uppkopplade produkter är sårbara. Tillsammans kan vi minska den risken genom att utveckla smarta lösningar som ständigt utvecklas och anpassas utifrån olika organisationers och branschers specifika behov, säger Mohammad Islam, ansvarig för Cyber Security på Semcon.

Karamba Security har sina rötter i Israel och jobbar globalt med IoT- och mobility-sektorn för att hjälpa företag att uppfylla regler som ISO-21434 och UN R155. Kombinerat med Semcons mjukvaruexpertis och erfarenhet från andra branscher, såsom energi, tillverkning och life science, samt stark närvaro på den nordiska marknaden, kommer de två företagen att tillsammans kunna stötta ett brett spektrum av kunder.

Amir Einav, COO, Karamba Security.

Växande nordisk kundbas
– Karamba Security är stolta över att samarbeta med Semcon och den växande kundbasen i Norden. Med gällande regler för säkerhet inom mobility och kommande föreskrifter i andra branscher kan vi erbjuda både stark domänexpertis och lokala team. Allt för att se till att våra kunder kan tillverka säkra uppkopplade produkter utan att tappa innovationstakten i utvecklingen av till exempel el- och uppkopplade fordon, säger Amir Einav, COO, Karamba Security.
Samarbetet har startat nu i december 2022 och erbjuder expertis inom hot- och riskanalys, incidenthantering, penetrations- och sårbarhetstestning, systemhärdning samt utbildning baserad på respektive bransch. Det ger också möjligheten att stötta kunder lokalt på plats såväl som med backoffice-expertis.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title