Annons

KONSULTERNA: Semcon satsar 100 miljoner på köpet av Squeed

Squeeds starka position inom mjukvaruutveckling och agil förändringsledning kompletterar, menar Granlund, ”Semcons digitala erbjudande, adderar fler branscher och breddar koncernens kundportfölj.”

KOMPLETTERAR OCH STÄRKER SEMCONS DIGITALA POSITION
Bakgrunden är att hastigheten med vilken digital teknik förändrar produkter och tjänster är hög, samtidigt som den digitala transformationen påverkar samtliga branscher och slutanvändare. Det är en stark drivkraft för utveckling och skapar nya möjligheter för mer hållbara och användarvänliga digitala lösningar.
– Genom förvärvet av Squeed kompletterar vi koncernens befintliga digitala erbjudande inom exempelvis AI och smarta produkter med än mer spetskompetens i bland annat fullstackutveckling och molntjänster. Det ger oss också möjlighet att arbeta med kunder i nya branscher som retail, finans & försäkring och media, säger Markus Granlund.

– Köpet ger oss också möjlighet att arbeta med kunder i nya branscher som retail, finans & försäkring och media, säger Markus Granlund.

INNOVATION OCH AFFÄRSUTVECKLING
Squeed, som kommer att ingå i Semcons affärsområde Engineering & Digital Services, stärker Semcons närvaro i främst Göteborg och Stockholm, men även i Oslo. Under 2020 drog man alltså in 105 miljoner kronor och rörelseresultatet landade på 14 miljoner, en rörelsemarginal på 13 procent.
– Squeeds medarbetare är vana vid projekt som spänner från innovation och affärsutveckling till realisering. Som del av Semcon får vi jobba med fler spännande projekt som kombinerar digitala och fysiska lösningar. Kulturmässigt är vi en fantastisk kombination då vi är två utvecklingsinriktade people-first-bolag som möts i passionen för värdeskapande teknik, säger Squeeds VD, Ola Klasson.

SEMCON SATSAR 61 MILJONER PLUS 39 MILJONER PÅ KÖPET
Köpeskillingen för 100 procent av aktierna, på en kassa- och skuldfri basis, uppgår initialt till 61 miljoner kronor, varav 56 miljoner erläggs kontant och 5 erläggs i form av 42 585 aktier i Semcon.
Därutöver kan tilläggsköpeskillingar, som erläggs kontant, utgå om maximalt 39 miljoner, förutsatt rörelseresultaten under 2021-2023 överstiger vissa basnivåer. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med tillgängliga medel i Semcon. Aktiedelen täcks av befintligt innehav av egna aktier och det bemyndigande om överlåtelse av egna aktier som årsstämman beslutade att lämna styrelsen den 29 april 2021.
Semcon bedömer att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2021.
I och med sammanslagningen stärker Semcon upp sin digitala hubb med fler digitala specialister och kan stötta kunderna än mer i den digitala omställningen – från första idé till färdig lösning.
Inte alls dumt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title