Annons

Konvertering till SMARTA BYGGNADER kan spara miljarder, men hur löser man finansieringen?

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny insiktsstudie som uppskattar kostnaden för energikonvertering av fastigheter till 2040. Modellen omfattar fem sektorer i fjorton länder: kontor, sjukhus, tillverkning, offentliga byggnader och utbildning.
Rapporten som kallas ”Smarta byggnader: skapa värde i det nya normala”, identifierar energibesparingar som den ideala startpunkten för omvandling till smarta byggnader (antingen som en enda investering eller som en serie stegvisa projekt), med smarta finansieringsmetoder som spelar en viktig roll för att uppnå de framtida besparingar som finansierar kostnaden för konvertering.

KONVERTERING TILL SMARTA BYGGNADER
Några viktigas huvudpoänger i detta är:

 • I en verklighet med budgetbegränsningar ses energibesparingar alltmer som den perfekta utgångspunkten för konvertering till smarta byggnader
 • Endast smarta byggnader kan fullt ut stödja återvändande hyresgästers krav när det gäller hygien-, säkerhets- och miljöbestämmelser
 • Smarta finansieringslösningar spelar en avgörande roll för att åstadkomma framtida besparingar, vilka i sin tur kan användas för finansiering av konverteringskostnaden

  KOMPONENTER SOM DRIVER UTVECKLINGEN
  Bland nyckelkomponenterna som för närvarande driver på konverteringen av smarta byggnader finns:
  1) pandemikrav, vilka kräver upprätthållande av hyresgästernas säkerhet och motiverar att fastigheten behålls;
  2) ekonomiska drivkrafter – uppkomna ur pandemin – driver önskan om kostnadseffektivitet i byggnader, särskilt genom energieffektivisering;
  3) arbetsmönster, påverkar krav på och användning av fastigheter;
  4) ökat värde, smarta funktioner ökar inte bara fastigheternas hyres- och tillgångsvärden, byggnader som inte omvandlas till smarta kan bli föråldrade och se en radikal värdeminskning.

  SMART FINANSIERING
  Det finns två typer av smarta finansieringsmetoder för att möjliggöra energieffektivisering och smart implementering. För det första finns det hela fastighetslösningar där energibesparingar utnyttjas för att finansiera kostnaden för en fullständig uppgradering. För det andra, att fastighetseffektivitet och smarta byggnadsprojekt genomförs i mindre, inkrementella steg. Här kan kostnaden för konvertering fördelas över en finansieringsperiod – hanterar kassaflödet genom att anpassa utgifterna till energibesparingsgraden.

I slutet av nästa vecka publicerar PLM&ERP News en intressant gästkrönika av Henrik Holmgren: Smarta byggnader: skapa värde i det nya normala” 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title