Annons

”Köp upp leverantörernas kundfordringar för att snabbt få fart på industrins hjul,” kräver Västsvenska Handelskammarens chef i brev till regeringen

Västsvenska Handelskammarens chef säger till TV Nyheterna att vi måste lära av historien. Vi såg redan för tio år sedan, vid Lehman Brothers-bankens konkurs och i den efterföljande lågkonjunkturen, att Sverige gjorde för lite, för sent av de rätta åtgärderna.
– Därför så tycker vi att man redan nu bör ta fram dom åtgärder som krävs för att fordonsindustrin och industrin totalt sett ska kunna rulla igång så snabbt som möjligt.

I brev till regeringen föreslår nu Västsvenska Handelskammaren en rad åtgärder för att agera draglok i landets ekonomi.
Johan Trouvé säger i intervjun vidare att han är oroad för den närmaste tiden, men som ”urbota” optimist är han samtidigt positiv och hoppas innerligt att botten är nådd och att det fortsättningsvis bara ska gå uppåt.
– Vi har en fördel gentemot många andra länder som helt och hållet stängt ner, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title