Annons

Köpet av Argosim vässar Dassault på systemutveckling

Model-based system engineering (MBSE) blir i allt högre grad en nyckelteknologi i modern produktutveckling. Att kunna hantera system av system och inbäddade system och få dem att fungera tillsammans i en enhet och i enlighet med kravställningar, är en trend som blivit något av en ryggrad när produktkomplexitet och lagkrav/regler eskalerat närmast explosionsartat.
Detta är nu ingen nyhet för PLM-utvecklarna som lagt stora resurser de senaste åren på att utveckla lösningar för detta; ett faktum som inte minst gäller de tre stora plattformsutvecklarna Dassault, Siemens och PTC.
När Dassault idag meddelar att man köper startup-bolaget Argosim för att lyfta upp sina kapabiliteter på området kommer det därför inte som någon överraskning. Argosim har enligt Dassault, ”utvecklat en beprövad artificiell intelligenssteknologi” i sin mjukvara, STIMULUS. Denna avser DS att använda som ryggrad i sitt upplägg kring modellbaserad systemteknik och arkitektur för inbyggda system.
Argosims CEO, Fabien Gaucher, menar att den teknologi man utvecklat passar väl in i Dassaults ambitioner att, ”vara en ledare med en omfattande vision att möta det teknologiska paradigmskifte vi befinner oss i.”

Dassaults avsikt är att Argosims STIMULUS ska bli en del av bolaget 3DEXPERIENCE-plattform. Startupens mjukvara kommer också att integreras i Dassaults paketerade ”Smart, Safe and Connected-lösning”. Denna paketering används av transport-, flyg-, försvars- och högteknologiska industrier i utvecklingen av komplexa autonoma system, typ smarta självkörande bilar, etc .
Argosims programvarulösning STIMULUS gör det möjligt för systemarkitekter att lägga till vad man kallar för ”Play”-konceptet i kravspecifikationsfasen, för att formellt att säkerställa konsekvenser och att man uppnått fullständighet gentemot kraven.

STIMULUS tillhandahåller ett modelleringsspråk som låter systemarkitekter kombinera formaliserade textkrav, statliga maskiner och blockdiagram i en fullt integrerad simuleringsmiljö. Textkrav kan tilldelas på varje nivå i systemets funktionella arkitektur, medan statliga maskiner typiskt används för att beskriva driftlägen eller operativa sekvenser för atomära system.

Avslöjar ofullständiga och inkonsekventa krav.
Inom systemteknikområdet är många systemkvalitetsproblem relaterade till ofullständiga och ibland också inkonsekventa krav. Här menar Dassault att STIMULUS-användare kan upptäcka tvetydiga, felaktiga, saknade eller motstridiga krav under en mycket tidig fas i processen – innan funktionell design startar. Detta vässar kvaliteten på specifikationer, vilket behövs för validering och säkerhet för inbyggda system.
Genom att använda STIMULUS blir kontroll och modellering av dessa faktorer, genom ett stokastiskt tillvägagångssätt, nyckeln till att leverera cyberfysiska system klara för användning.
– Fusionen av simulering och modellering är kärnan i förstärkningen av vår kognitiva designstrategi. Argosim stärker vårt fotavtryck i detta med sin programvara och kapabiliteter för systemarkitekturmodellering och simuleringslösningar, säger Philippe Laufer, CEO för CATIA inom Dassault Systèmes. Med en allt strängare lagstiftning kommer stora utmaningar med avseende på krav och regler avseende prestanda och tillförlitlighet för cybersystem som autonoma fordon. För att säkerställa en tidig validering av dessa krav är det viktigt att påskynda deras time2market.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title