Brittiska nyförvärvet hos ERP-utvecklaren Infor, Lighthouse Systems har MES-mjukvaran Shopfloor-Online, somn flaggskeppsprodukt. På bilden visas den nyligen förbättrade verktygshanteringsmodulen som används för komplexa verktygshanteringskrav. Verktyg är nyckelkomponenter i tillverkningsindustrier, som använder injektions- eller formningsprocesser. Många kvalitetsproblem kan härröra från defekta verktyg och konsekvenserna kan vara långtgående, från slöseri med material till produktionsförseningar och produktåterkallelser. Trots detta har Tool Management varit ett ibland försummat område för tillverkningsoperativsystem och tillverkare har tvingats använda antingen nischade applikationer eller hemmautvecklade lösningar som komplexa kalkylblad för att hantera sina krav. Nu blir lösningen en del i Infors utbud och vässar helt klart bolagets kapabiliteter på området.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 9 =