Annons

”Kopplar till alla viktiga PLM-system”: Aras integrerar PROSTEPs OpenPDM

Aras PLM har sedan man fick förstärkning av sina finansiella muskler från bl a Goldman Sachs visat att man inte tar lätt på målsättningen att bli ett ledande cPDm-system (collaborative Product Definition management). Poängen med ett sådant system är att det ska kunna hålla ihop data från alla ingående delar inom produktutveckling, tillverkning, distribution och eftermarknad/underhåll. Man brukar idag ofta tala om den digitala tråden, d v s en lösning som knyter ihop alla aktiviter i en produkts livscykel.
En viktig del i båda dessa bitar är att det finns kopplingar till andra PLM-system. För detta ändamål kan man skapa konnektorer, ”connectors”, som gör att utbytet av produktdata blir smidigt och skapar både tillgänglighet och spårbarhet genom hela kedjan, vilket är precis vad Aras gjort.
Idag lanserar bolaget en direktkonnektor, PROSTEP AGs PLM-leverantörsneutrala OpenPDM – en standard och out-of-the-box-lösning, som fungerar gentemot viktiga PLM-system. I detta fall handlar det bl a om Dassaults ENOVIA V6, Siemens Teamcenter, PTCs Windchill, Oracles Agile och DOORS. Det hela skulle kunna beskrivas som en samarbetsplattform i en liknande kategori av lösningar som svenska Eurosteps ShareAspace eller tyska Contact Elements.

PROSTEP AG är en avknoppning från en förening, likaledes döpt till PROSTEP, som en gång i tiden startades av ledande tyska automotive-aktörer som BMW, Daimler och Audi m fl för att utveckla lösningar för smidigt utbyte av produktdata. I PROSTEP AGs regi har sedan OpenPDM-lösningen kommersialiserats och blivit en ofta använd plattform inom framför allt den stora tyska automotiveindustrin, även om den också spritt sig till andra industrisegment och geografier.

Modulerna i PROSTEPs OpenPDM-lösning gör det enkelt att koppla ihop sig mot PLM-system från Dassault, Siemens, PTC, SAP och andra.

Synkroniserar data mellan system
Det är i skenet av detta som Aras nu lanserade OpenPDM-konnektor ska ses. Bolaget har haft obestridliga framgångar inom de här industrisegmentetn och bolagets PLM-svit, Innovator, används av en rad bolag, ofta som ett komplementärt PDM-system vars styrka är framför allt enkelhet att implementera, uppdatera och att samverka med. I det senare fallet inte minst i samverkan gentemot underleverantörer.
Till saken hör också att Aras haft ett partnerskap med PROSTEP AG sedan 2015. Skillnaden i det nya upplägget är att OpenPDM-konnektorn blir integrerad i Innovator, och därmed tillgängligt direkt från Aras’ mjukvara.
De senare kan därmed i sitt eget ”PLM-paket” erbjuda denna lösning, som gör det möjligt för användare att synkronisera data mellan system från olika leverantörer, inklusive basdata, konfigurationer, monteringsstrukturer, dokument, arbetsflöden och annat.
Som ett resultat, menar man, kommer detta upplägg att minska behovet av manuellt arbete och ge ökad datakvalitet och processtillförlitlighet. OpenPDM är moduluppbyggd och enkelt att skala.

Engineering Change Management i OpenPDM.

Snabbare digitalisering av bolagsprocesser
Med OpenPDM-kopplingarna utökar Aras sitt utbud av paketerade integrationer, vilket ger organisationer möjlighet att ansluta verktyg och system ännu enklare. Tidigare isolerade grupper kan arbeta parallellt med den senaste produktinformationen, eftersom data flyter säkert mellan alla användare. Samtidigt kan företagen snabbare digitalisera sina processer utan risk och störning och kan lämna äldre system med Aras i sin egen takt.
– PROSTEP erbjuder Aras-kunder möjlighet att ha samexisterande system samtidigt som de undviker potentiella utmaningar som är förknippade med en traditionell ”riva-upp-och-ersätta-strategi, kommenterar PROSTEPs koncernchef, Paul Downing, saken. OpenPDM och anslutningar möjliggör interoperabilitet med Aras Innovator vid behov och ger en enklare migreringsväg till ett enda system längs vägen, om och när företaget är redo att konsolideras. Detta tillvägagångssätt underlättar barriärerna för upptag av ny teknologi inom hela verksamheten, samtidigt som fördelarna med Aras Innovator omedelbart kan realiseras.

Spårbarhet över alla digitala ”tillgångar”
På sista raden kan alltså organisationer med äldre systemen som de är beroende av, genom PROSTEP-konnektorn få systemen att samexistera genom integration, utan att man behöver byta och ersätta de tidigare systemen.
Sett i skenet av den digitala tråden gör goda kopplingar till kritisk information att man kan spåra en produkt och dess digitala ”tillgångar”, från koncept, genom design, tillverkning, kvalitet och underhåll på fältet.
Med förmågan att lagra över befintliga verktyg och gamla system, menar man från Aras-håll att organisationer kan sammanföra data och möjliggöra nya digitala processer, inklusive saker som att:
• Upprätta produktkonfigurationer på systemnivå
• Skapa grund för digitala tvillingkonfigurationer senare i livscykeln
• Samordna förändringar på olika tekniska domäner

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title