Annons

Kraftfull tillväxt för Dassault 2021: 3DEXPERIENCE-intäkterna rusade under andra kvartalet

Notabelt för Dassault Systemes pandemiåret 2020 är att tillväxten trots allt var överraskande stark. Bolaget ökade sina intäkter under detta utmanande år med ca 12 procent totalt till knappt 4,5 miljarder euro. I och för sig ska noteras att det framför allt då var medicin- och life science-områdena som gick starkt, vilket inte överraskar i skenet av Coronavirusets framfart.
Framför allt bolagets köp av MEDIDATA för några år sedan framstår som ett synnerligen förutseende drag, då detta bolag – som bl a jobbar med digitala lösningar för kliniska tester – gjorde ett rekordår 2020.

DIGITAL TVILLING I DASSAULTMILJÖ. – Dassault Systèmes Virtual Twin Experience, som drivs av vår 3DEXPERIENCE-plattform, är i detta en viktig ”gamechanger” för att ta itu med de nya post-pandemi-tiderna. Genom att föra samman oöverträffade kapabiliteter när det gäller modulering och simulering (”mod-sim”) och AI-datateknik ger vi våra kunder verkliga bevis och upplevelser som konkretiserar och visualiserar, säger DS-basen Bernard Charles (ej på bilden).

ÖVERRASKANDE STARKT 2020
Men som sagt 2021 har hittills för DS inneburit att farten i intäktsökningen blivit ännu starkare. Annars har ju pandemieffekter allmänt gjort att t ex att totalmarknaden för PLM under 2020, enligt CIMdatas senaste rapport, växte svagt med 3,8 procent (klicka här för att läsa artikeln om detta som publicerades på PLM&ERP News tidigare idag). Denna svaga tillväxt – som ända blev betydligt bättre än de minus 1,7 procent som CIMdata prognostiserade för 2020 – i kombination med bumerang-effekter när marknaden under första halvan av 2021 tagit fart igen, är ett viktigt skäl till att flera aktörer på PLM-arenan kan visa upp starka tillväxtsiffror.
Att Dassault i detta läge ändå lyckas få till tillväxttal på intäktssidan som ligger i räjongerna av 10-15 procent under första halvåret 2021 är i skenet av detta överraskande bra.
Dassaultchefen, Bernard Charles, menar att detta har flera viktiga förklaringar:
– Dassault Systèmes Virtual Twin Experience, som drivs av vår 3DEXPERIENCE-plattform, är i detta en viktig ”gamechanger” för att ta itu med de nya post-pandemi-tiderna. Genom att föra samman oöverträffade kapabiliteter när det gäller modulering och simulering (”mod-sim”) och AI-datateknik ger vi våra kunder verkliga bevis och upplevelser som konkretiserar och visualiserar de föreställningar man har om nya lösningar och som dessutom främjar vetenskapliga genombrott inom alla sektorer av ekonomin. Vidare – också det av största vikt: molnet är en kraftfull miljö som demokratiserar tillgänglighet och rörlighet, så att alla kan utnyttja upplevelse-infrastrukturen för att leverera effektiv innovation.
Han konstaterar vidare att hållbarhetstanken har varit kärnan i vad han beskriver som, ”bolagets uppdrag att harmonisera produkt, natur och liv.”
– Vi började förbereda oss för dessa nya imperativ för decennier sedan; därför är vi idag unikt väl positionerade för att hjälpa våra kunder att leverera hållbar innovation och förändringsförändringar som kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi.

DS’ berömda ”kassako” på mainstream 3D-CAD-sidan, SOLIDWORKS, fortsätter att gå bra. Denna världens ledande mainstreamlösning sett till marknadsandelar, SW står för medparten av intäkterna på det DS kallar, ”Mainstream Innovation-sidan”, som totalt drog in 262 miljoner euro under andra kvartalet, upp drygt 27 procent.

KRAFTFULLT UPPÅT FÖR SOLIDWORKS
Detta sagt ska noteras att DS under andra kvartalet kunde omsätta det ökande molnintresset bland världens tillverkande företag i stark tillväxt; plus 26 procent. Alltså samma siffra som för 3DEXPERIENCE-sviten.
När det gäller gamla klassiker i PLM-branschen, som CAD-lösningen CATIA –redovisat under paraplybegreppet ”Industrial Innovation” – så ökade intäkterna dock i mer moderat takt under Q2 med plus 9 procent, oklart till vilket totalbelopp.
Totalt för de produkter som sorteras in under Industrial Innovation, så ökade intäkterna här med 8 procent till 571 miljoner euro (drygt 5,8 miljarder kronor).
DS skriver i sin rapport vidare att man i analytikern, ”CIMdatas PLM Market Report erkänns som marknadsledande inom flera sub-PLM kategorier, som PLM, cPDm och CAD.”
Några ord också om DS’ berömda ”kassako” på mainstream 3D-CAD-sidan, SOLIDWORKS. Exakt hur mycket denna mjukvara drog in är inte helt lätt att sortera ut, men SW står gissningsvis för medparten av intäkterna på det DS kallar, ”Mainstream Innovation-sidan”, som totalt drog in 262 miljoner euro under andra kvartalet, upp drygt 27 procent.
Hur det mer exakt går i satsning på SOLIDWORKS I 3DEXPERIENCE-molnet, sägs inte, annat än att man skriver, ” SOLIDWORKS’ 3DEXPERIENCE WORKS cloud-based solution revenue was also up sharply during the period.”

På Life Scienes-sidan drog Dassault totalt in 218 miljoner euro, en ökning med 20 procent. MEDIDATA är ”stjärnföretaget” i denna sektor, vars framgångar tycks fortsätta även i post-pandemi-tider.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title